ประวัติสิงห์ทอง บัวชุม ข้อมูลล่าสุดของสิงห์ทอง บัวชุม

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สิงห์ทอง บัวชุม

สิงห์ทอง บัวชุม

สิงห์ทอง บัวชุม

เพศ ชาย
วันที่เกิด 10 ก.พ. 2505
อายุ 58 ปี
อดีตผู้สมัคร ส.ส. กทม และทีมกฏหมายพรรคเพื่อไทย ช่วงนี้ออกเดินสายจนเป็นข่าวคึกโครม ทั้งยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบจริยธรรมและคุณสมบัติ"อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กรณีรมต.กลาโหมออกคำสั่งปลดออกจากราชการเป็นทหารกองหนุน ทำให้มีผลต่อการดำรงตำแหน่งส.ส. และในเมื่อยังคงอยู่ในตำแหน่งก็ถือว่ามีปัญหาด้านจริยธรรม

เรื่องดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการคู่ขนานกับการเคลื่อนไหวของทีมกฏหมายพรรคประชาธิปัตย์ ที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง กรณี"สุกำพล สุวรรณทัต" รมว.กลาโหม กระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในการออกคำสั่งปลด"อภิสิทธิ์"ออกจากราชการ

แต่อีกหนึ่งเรื่อง ในการเคลื่อนไหวโดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ยื่นหนังสือให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยกเลิกการชุมนุมของ"ม็อบเสธอ้าย" ในวันที่ 24 พ.ย.เนื่องจากต้องการขับไล่รัฐบาลจากการเลือกตั้ง จึงเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองภายใต้ประชาธิปไตย แต่จากการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำร้องไม่เพียงพอ จึงมีหนังสือเรียกเสธอ้ายมาไต่สวนในวันที่ 22 พ.ย.นี้ เวลาบ่าย 2 ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าติดตาม ว่าจะมีผลกระทบต่อการชุมนุมของม็อบเสธอ้ายหรือไม่ จากคำสั่งศาลธรรมนูญที่ออกมา

ชื่อ-สกุล : นาย สิงห์ทอง บัวชุม

ประวัติครอบครัว
บิดา นายศรี มารดา นางอำพร
ชื่อผู้สมรส นางจันทนี บัวชุม บุตร 2 คน เป็น ชาย 1 คน หญิง 1 คน

ถิ่นกำเนิด
จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษา และดูงาน
2522 ประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก ณ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
2524 มัธยมศึกษา 5
2533 โรงเรียนวชิรมกุฎ
2535 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2537 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2544 ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน
2545 ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- ผู้อำนวยการบริษัท เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement