ประวัติปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ข้อมูลล่าสุดของปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

เพศ หญิง
วันที่เกิด 25 ก.ค. 2496
อายุ 65 ปี
กรณีที่สายการบินนกแอร์ เผยแพร่ปฏิทินประจำปี 2556 ผ่านทางเฟซบุ๊กของสายการบิน โดยปฏิทินดังกล่าวมีภาพผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำโพสต์ท่ายืนอยู่หน้าเครื่องบินนกแอร์ ที่กำลังได้รับความสนใจ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อออนไลน์และสังคมทั่วไปในขณะนี้ ทาง นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ก็ออกมาชี้ถึงความไม่เหมาะสมในกรณีนี้ว่า เป็นการการใช้สรีระผู้หญิงเป็นส่วนประกอบของความสวยงามของปฏิทินที่ทำนั้น จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยในทางที่ไม่ดี และยิ่งจะติดภาพในมุมลบในสายตาชาวต่างชาติ

ชื่อ-สกุล : นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนางบุญช่วย จินตสมิทธิ์ (ถึงแก่กรรม)

การศึกษา และดูงาน
- ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Human Resource Development จาก Manchester University ด้วยทุนบริติช เคาน์ซิล
- หลักสูตร International Management Money จาก Unive.of Newzealand ด้วยทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์
- หลักสูตร Woman Human Right, Calture and Tradition จากประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 46
- หลักสูตร นบส. รุ่นที่ 29
- หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 14

ตำแหน่งปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2554 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม


การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
2541 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2541 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2542 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมแลละประสานงานสตรีแห่งชาติ
- ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
22 ตุลาคม 2545 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (มีปัญหาไม่ได้เป็น)
20 พฤศจิกายน 2545 รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
1 ตุลาคม 2546 เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (ครบวาระ 2550)
1 ตุลาคม 2550 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ตรวจราชการ 10)
1 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
1 ตุลาคม 2554 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ตำแหน่งอื่นๆ
24 เมษายน 2555 กรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement