ประวัติปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ข้อมูลล่าสุดของปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

เพศ หญิง
วันที่เกิด 25 ก.ค. 2496
อายุ 68 ปี
กรณีที่สายการบินนกแอร์ เผยแพร่ปฏิทินประจำปี 2556 ผ่านทางเฟซบุ๊กของสายการบิน โดยปฏิทินดังกล่าวมีภาพผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำโพสต์ท่ายืนอยู่หน้าเครื่องบินนกแอร์ ที่กำลังได้รับความสนใจ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อออนไลน์และสังคมทั่วไปในขณะนี้ ทาง นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ก็ออกมาชี้ถึงความไม่เหมาะสมในกรณีนี้ว่า เป็นการการใช้สรีระผู้หญิงเป็นส่วนประกอบของความสวยงามของปฏิทินที่ทำนั้น จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยในทางที่ไม่ดี และยิ่งจะติดภาพในมุมลบในสายตาชาวต่างชาติ

ชื่อ-สกุล : นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนางบุญช่วย จินตสมิทธิ์ (ถึงแก่กรรม)

การศึกษา และดูงาน
- ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Human Resource Development จาก Manchester University ด้วยทุนบริติช เคาน์ซิล
- หลักสูตร International Management Money จาก Unive.of Newzealand ด้วยทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์
- หลักสูตร Woman Human Right, Calture and Tradition จากประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 46
- หลักสูตร นบส. รุ่นที่ 29
- หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 14

ตำแหน่งปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2554 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม


การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
2541 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2541 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2542 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมแลละประสานงานสตรีแห่งชาติ
- ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
22 ตุลาคม 2545 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (มีปัญหาไม่ได้เป็น)
20 พฤศจิกายน 2545 รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
1 ตุลาคม 2546 เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (ครบวาระ 2550)
1 ตุลาคม 2550 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ตรวจราชการ 10)
1 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
1 ตุลาคม 2554 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ตำแหน่งอื่นๆ
24 เมษายน 2555 กรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement