ประวัติศุภชัย พานิชภักดิ์ ข้อมูลล่าสุดของศุภชัย พานิชภักดิ์
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศุภชัย พานิชภักดิ์

ศุภชัย พานิชภักดิ์

ศุภชัย พานิชภักดิ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 30 พ.ค. 2489
อายุ 72 ปี
หรือดร.ซุป ในฐานะเลขาธิการอังค์ถัด มาร่วมกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 30 ได้ออกมาเตือนรัฐบาลไทยต้องใช้ความรอบคอบในการประกาศความร่วมมือ ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือทีพีีพีกับสหรัฐฯ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เร่งรีบควรดูผลดีผลเสียให้ชัดเจนเสียก่อน อีกทั้งกรอบความร่วมมือภายใต้อาเซียนบวก 3 และบวก 6 ที่ดำเนินการอยู่ ได้ประโยชน์มากกว่าทีพีพีอยู่แล้ว

ที่สำคัญ"ดร.ซุป"ได้เน้นย้ำว่า กรอบการเจรจาทีพีพีในครั้งนี้ เน้นเฉพาะภาคการเมืองเท่านั้น จึงเป็นสิ่งที่อันตราย พร้อมเสนอแนะควรให้ความสำคัญกับประเด็นที่เป็นปัญหาระหว่างกัน โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจด้านประกันภัย เพราะปัจจุบันสหรัฐฯสามารถเข้ามาลงทุนในธุรกิจประกันภัยในไทยได้ แต่ไทยไม่สามารถเข้าไปลงทุนธุรกิจประกันในสหรัฐได้ เนื่องจากมีข้อกีดกันทางการค้ามากมาย

ข้อเสนอและข้อคิดเห็นของดร.ซุปในประเด็นทีพีพี ก็เป็นสิ่งที่น่าคิิด ขณะเดียวกันในเวทีเดียวกันทางฝ่ายหอการค้าไทย กลับมองสวนทาง สนับสนุนรัฐบาลไทยเต็มที่ในเรื่องทีพีพี เพราะส่งผลดีต่อโอกาสทางธุรกิจในการส่งออกที่ไทยจะได้ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าเข้าไปขายในสหรัฐ ท้ายสุดรัฐบาลไทยโดยนายกฯปูได้บอกอย่างชัดเจนแล้วว่า ยังไม่เร่งรีบ คงต้องรอให้กระทรวงพาณิชย์ศึกษาข้อดีข้อเสียเสียก่อน ซึ่งยืนยันผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

ชื่อ-นามสกุล : ศุภชัย พานิชภักดิ์

ชื่อเล่น : ฟัก

นามแฝง/ฉายา : ดอกเตอร์ซุป

บิดา : นายพร พานิชภักดิ์ (ถึงแก่กรรม)

มารดา : นางเพ็ญผล

จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร 1 คน ธิดา 1 คน

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนายพร พานิชภักดิ์ (พระราชทานเพลิงศพ 15 มี.ค.2551 เวลา 14.00 น. ณ วัดมกุฏฯ)
และนางเพ็ญผล

ภรรยาชื่อนางศสัย พานิชภักดิ์ มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. ปริญญ์ พานิชภักดิ์
2. นฤน พานิชภักดิ์


การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- มัธยมศึกษาปีที่ 7-8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- ปี 2506-2516 ปริญญาตรี ด้านเศรษฐมิติ จาก Netherlands School of Economics, rotterdam
- ปริญญาโท ด้านเศรษฐมิติ จาก Netherlands School of Economics, rotterdam
- ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ Erasmus University ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า
- 25 ธันวาคม 2548 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- 23 กันยายน 2552 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งปัจจุบัน
- 1 กันยายน 2548 เลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด)
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- 2517 ได้เริ่มงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตำแหน่งผู้ค้นคว้ากลุ่มศึกษาพิเศษ
- 2519 ผู้ค้นคว้าประจำสำนักผู้ว่าการ
- 2521 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายต่างประเทศ
- 2522 หัวหน้าส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์การปริวรรต
- 2525 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ปี 2525
- 2527 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน (ลาออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2529 เพื่อลงสมัครส.ส.)
- 27 กรกฎาคม 2529 ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์ (ลาออก 29 เม.ย.2531)
- 11 สิงหาคม 2529 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ลาออก 29 เม.ย.2531)
- 2531 กรรมการผู้จัดการธนาคารทหารไทย
- 4 กรกฎาคม 2532 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 15 มีนาคม 2534 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ)
- 19 เมษายน 2534 กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
- 22 มีนาคม 2535 สมาชิกวุฒิสภา (ลาออก 12 ม.ค.2536)
- 29 กันยายน 2535 รองนายกรัฐมนตรี ดูแลด้านเศรษฐกิจและการค้า
- 12 กันยายน 2535 กรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
- 25 ธันวาคม 2539 ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
- 14 พฤศจิกายน 2540 รองนายกรัฐมนตรี
- 14 พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- 1 กันยายน 2545 ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) (ครบวาระ 31 ส.ค.2548)
- 1 กันยายน 2548 เลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement