ประวัติศุภชัย พานิชภักดิ์ ข้อมูลล่าสุดของศุภชัย พานิชภักดิ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศุภชัย พานิชภักดิ์

ศุภชัย พานิชภักดิ์

ศุภชัย พานิชภักดิ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 30 พ.ค. 2489
อายุ 75 ปี
หรือดร.ซุป ในฐานะเลขาธิการอังค์ถัด มาร่วมกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 30 ได้ออกมาเตือนรัฐบาลไทยต้องใช้ความรอบคอบในการประกาศความร่วมมือ ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือทีพีีพีกับสหรัฐฯ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เร่งรีบควรดูผลดีผลเสียให้ชัดเจนเสียก่อน อีกทั้งกรอบความร่วมมือภายใต้อาเซียนบวก 3 และบวก 6 ที่ดำเนินการอยู่ ได้ประโยชน์มากกว่าทีพีพีอยู่แล้ว

ที่สำคัญ"ดร.ซุป"ได้เน้นย้ำว่า กรอบการเจรจาทีพีพีในครั้งนี้ เน้นเฉพาะภาคการเมืองเท่านั้น จึงเป็นสิ่งที่อันตราย พร้อมเสนอแนะควรให้ความสำคัญกับประเด็นที่เป็นปัญหาระหว่างกัน โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจด้านประกันภัย เพราะปัจจุบันสหรัฐฯสามารถเข้ามาลงทุนในธุรกิจประกันภัยในไทยได้ แต่ไทยไม่สามารถเข้าไปลงทุนธุรกิจประกันในสหรัฐได้ เนื่องจากมีข้อกีดกันทางการค้ามากมาย

ข้อเสนอและข้อคิดเห็นของดร.ซุปในประเด็นทีพีพี ก็เป็นสิ่งที่น่าคิิด ขณะเดียวกันในเวทีเดียวกันทางฝ่ายหอการค้าไทย กลับมองสวนทาง สนับสนุนรัฐบาลไทยเต็มที่ในเรื่องทีพีพี เพราะส่งผลดีต่อโอกาสทางธุรกิจในการส่งออกที่ไทยจะได้ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าเข้าไปขายในสหรัฐ ท้ายสุดรัฐบาลไทยโดยนายกฯปูได้บอกอย่างชัดเจนแล้วว่า ยังไม่เร่งรีบ คงต้องรอให้กระทรวงพาณิชย์ศึกษาข้อดีข้อเสียเสียก่อน ซึ่งยืนยันผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

ชื่อ-นามสกุล : ศุภชัย พานิชภักดิ์

ชื่อเล่น : ฟัก

นามแฝง/ฉายา : ดอกเตอร์ซุป

บิดา : นายพร พานิชภักดิ์ (ถึงแก่กรรม)

มารดา : นางเพ็ญผล

จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร 1 คน ธิดา 1 คน

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนายพร พานิชภักดิ์ (พระราชทานเพลิงศพ 15 มี.ค.2551 เวลา 14.00 น. ณ วัดมกุฏฯ)
และนางเพ็ญผล

ภรรยาชื่อนางศสัย พานิชภักดิ์ มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. ปริญญ์ พานิชภักดิ์
2. นฤน พานิชภักดิ์


การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- มัธยมศึกษาปีที่ 7-8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- ปี 2506-2516 ปริญญาตรี ด้านเศรษฐมิติ จาก Netherlands School of Economics, rotterdam
- ปริญญาโท ด้านเศรษฐมิติ จาก Netherlands School of Economics, rotterdam
- ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ Erasmus University ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า
- 25 ธันวาคม 2548 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- 23 กันยายน 2552 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งปัจจุบัน
- 1 กันยายน 2548 เลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด)
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- 2517 ได้เริ่มงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตำแหน่งผู้ค้นคว้ากลุ่มศึกษาพิเศษ
- 2519 ผู้ค้นคว้าประจำสำนักผู้ว่าการ
- 2521 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายต่างประเทศ
- 2522 หัวหน้าส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์การปริวรรต
- 2525 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ปี 2525
- 2527 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน (ลาออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2529 เพื่อลงสมัครส.ส.)
- 27 กรกฎาคม 2529 ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์ (ลาออก 29 เม.ย.2531)
- 11 สิงหาคม 2529 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ลาออก 29 เม.ย.2531)
- 2531 กรรมการผู้จัดการธนาคารทหารไทย
- 4 กรกฎาคม 2532 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 15 มีนาคม 2534 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ)
- 19 เมษายน 2534 กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
- 22 มีนาคม 2535 สมาชิกวุฒิสภา (ลาออก 12 ม.ค.2536)
- 29 กันยายน 2535 รองนายกรัฐมนตรี ดูแลด้านเศรษฐกิจและการค้า
- 12 กันยายน 2535 กรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
- 25 ธันวาคม 2539 ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
- 14 พฤศจิกายน 2540 รองนายกรัฐมนตรี
- 14 พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- 1 กันยายน 2545 ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) (ครบวาระ 31 ส.ค.2548)
- 1 กันยายน 2548 เลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement