ประวัติพฤณท์ สุวรรณทัต ข้อมูลล่าสุดของพฤณท์ สุวรรณทัต

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พฤณท์ สุวรรณทัต

พฤณท์ สุวรรณทัต

พฤณท์ สุวรรณทัต

เพศ ชาย
วันที่เกิด 24 เม.ย. 2495
อายุ 68 ปี
ชื่อ-นามสกุล : พฤณท์ สุวรรณทัต

ชื่อเล่น : โอ๋

นามแฝง/ฉายา : บิ๊กโอ๋

ประวัติครอบครัว : เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน ของพล.อ.ทวนทอง สุวรรณทัต (เสียชีวิต)

การศึกษา และดูงาน :
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10 รุ่นเดียวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)

ตำแหน่งปัจจุบัน
- 27 ตุลาคม 2555 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- 1 ตุลาคม 2545 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11
- 1 ตุลาคม 2547 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
- 1 ตุลาคม 2549 ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 1 เมษายน 2551 ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิกาประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- 1 เมษายน 2552 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 1 ตุลาคม 2554 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (เกษียณ 1 ต.ค.2555)

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 29 เมษายน 2551 กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
- 1 เมษายน 2552 ตุลาการศาลทหารกลาง
- 6 พฤษภาคม 2553 ตุลาการศาลทหารกลาง
- 4 กรกฎาคม 2554 ตุลาการศาลทหารกลาง
- 25 กรกฎาคม 2555 ตุลาการศาลทหารสูงสุด

ตำแหน่งทางการเมือง :
- 27 ตุลาคม 2555 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement