ประวัติภราดร พัฒนถาบุตร ข้อมูลล่าสุดของภราดร พัฒนถาบุตร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ภราดร พัฒนถาบุตร

ภราดร พัฒนถาบุตร

ภราดร พัฒนถาบุตร

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นข่าวตามสื่ออีกครั้ง เมื่อออกมาตั้งข้อสันนิษฐานถึงกรณีเหตุปาประทัดยักษ์ กลางห้าแยกลาดพร้าว เมื่อวันก่อนว่า น่าจะเกิดจากการ สร้างสถานการณ์ จากผู้ไม่หวังดี หรือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการเดินทาง ไม่พอใจที่กลุ่ม กปปส. ปิดเส้นทางบริเวณดังกล่าว เพราะทำให้ส่งผลกระทบต่อการจราจร พร้อมทั้งยังระบุด้วยว่า หลังจากนี้ไปเชื่อว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้น เพราะการชุมนุมในหลายจุดทำให้ยากต่อการควบคุม และมีความพยายามทำให้ทหาร ตำรวจ และรัฐบาล แตกแยกกัน ...

ประวัติ :

ชื่อ-นามสกุล : ภราดร พัฒนถาบุตร

ชื่อเล่น : แมว

บิดา : พลโท กอบบุญ พัฒนถาบุตร

มารดา : นางบัวทอง พัฒนถาบุตร (ถึงแก่กรรม)

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 5 คนของ พลโท กอบบุญ พัฒนถาบุตร และนางบัวทอง พัฒนถาบุตร (สวด 6-12 ก.พ.2551 ณ ศาลา 8/1 วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร)
ชื่อพี่-น้อง
- สุนิสา
- เจษฎา
- พลโท ภราดร
- นกอ้วน (แฝดพี่-ถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้เพียง ๗ เดือน ๑๓ วัน)
- พรพิชิต (แฝดน้อง)

การศึกษา และดูงาน
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
- Crisis Management U.S.A.
- นายร้อยทหารปืนใหญ่ จากออสเตรเลีย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 39
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) รุ่น 25 สังกัดเหล่าทหารปืนใหญ่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 64
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 14 (ตท.14)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 1 ตุลาคม 2555 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- 2 ตุลาคม 2544 ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 1 เมษายน 2545 ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
- 27 กุมภาพันธ์ 2551 โฆษกกระทรวงกลาโหม
- 1 เมษายน 2551 ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 11 สิงหาคม 2551 รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- 9 กรกฎาคม 2553 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
- 16 กรกฎาคม 2555 รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (โอน)
- 1 ตุลาคม 2555 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement