ประวัติพลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ข้อมูลล่าสุดของพลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์

พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์

พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 7 ธ.ค. 2476
อายุ 88 ปี
ในการประชุมรักษาการคณะกรรมการพรรคเพื่อไทย เพื่อเลือกรักษาการหัวหน้าพรรค หลัง นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ประกาศไขก๊อก โดยภายหลังการประชุมนานประมาณ 1 ชั่วโมง หวยตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ก็มาตกที่ชื่อของ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ที่ปัจจุบันทำหน้าที่รักษาการรองหัวหน้าพรรค เนื่องจากมีความอาวุโสสูงสุดในรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 17 คน และมีความรู้ด้านข้อกฎหมาย เชี่ยวชาญเรื่่องข้อบังคับ

ขณะที่ พล.ต.ท.วิโรจน์ ระบุจะทำหน้าที่เหมือนเดิมทุกอย่าง และจะรักษาการไปจนถึงวันที่ 30 ต.ค. 2555 เท่านั้น อีกทั้งยืนยัน การมารับตำแหน่งรักษาการครั้งนี้ ไม่ได้มีการขอให้มารับตำแหน่ง ทั้งจากอดีตนายกฯคนไกล หรือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ส่วนจะได้ขึ้นมาเป็นตัวจริงเก้าอี้หัวหน้าพรรคหรือไม่นั้น ก็ต้องแล้วแต่ที่ประชุม


ชื่อ-สกุล : พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์

วันที่เกิด : 7 ธันวาคม 2476

ถิ่นกำเนิด
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ประวัติครอบครัว :

- เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 5 คนของนายเซ้ง เปาอินทร์ และนางกี่ เปาอินทร์ (สวดพระอภิธรรมที่บ้านโรงสีไผ่วง จ.อ่างทอง)
- ชื่อพี่-น้อง
1. พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์
2. พล.ต.ต.ประจวบ เปาอินทร์
3. บุญช่วย เปาอินทร์
4. สำรวย เปาอินทร์
5. พล.ต.ต.วิมล เปาอินทร์

- ภรรยาชื่อ วินิจ ร่วมรักษ์ มีบุตรในสมรส 3 คน บุตรนอกสมรสรับรองแล้ว 2 คน
- ธิดาชื่อ นริศรา

การศึกษา :

- ปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ สหรัฐอเมริกา
2501 วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- โรงเรียนเตรียมนายร้อย จปร. เหล่าตำรวจ
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรียนได้ 1 ปี
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ
- มัธยมศึกษา โรงเรียนตันติวิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดใฝ่วง

ตำแหน่งปัจจุบัน :

26 พฤษภาคม 2554 รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 17 พรรคเพื่อไทย
13 กันยายน 2554 รองประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 4

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

2 ตุลาคม 2529 ผู้บังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ
2 ตุลาคม 2530 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
1 ตุลาคม 2531 รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
1 ตุลาคม 2533 ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ลาออก)

ตำแหน่งทางการเมือง :

15 มีนาคม 2534 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ)
25 กุมภาพันธ์ 2534 กรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
19 เมษายน 2534 กรรมาธิการสวัสดิการและแรงงาน
23 เมษายน 2534 กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2 กันยายน 2534 กรรมาธิการแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญ
22 มีนาคม 2535 สมาชิกวุฒิสภา 35 (ลาออก 14 พ.ค.2538)
17 เมษายน 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. อ่างทอง พรรคประชากรไทย (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
11 สิงหาคม 2538 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช)
15 สิงหาคม 2538 รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง คนที่ 4
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. อ่างทอง พรรคชาติไทย
30 พฤษภาคม 2539 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2540
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการปกครอง
18 พฤศจิกายน 2540 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายปัญจะ เกสรทอง)
11 เมษายน 2543 รองนายกรัฐมนตรี
6 มกราคม 2544 ส.ส. อ่างทอง เขต 1 พรรคชาติไทย
5 มีนาคม 2544 รองประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 3
12 มิถุนายน 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ คนที่ 2
12 มิถุนายน 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
2 กรกฎาคม 2544 รองหัวหน้าพรรคชาติไทย
16 กรกฎาคม 2545 คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
11 พฤศจิกายน 2545 รองประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 4 (วิปรัฐบาล)
26 พฤษภาคม 2554 รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 17 พรรคเพื่อไทย
13 กันยายน 2554 รองประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 4
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement