ประวัติพลตำรวจเอก ดอกเตอร์ ชิดชัย วรรณสถิตย์ ข้อมูลล่าสุดของพลตำรวจเอก ดอกเตอร์ ชิดชัย วรรณสถิตย์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลตำรวจเอก ดอกเตอร์ ชิดชัย วรรณสถิตย์

พลตำรวจเอก ดอกเตอร์ ชิดชัย วรรณสถิตย์

พลตำรวจเอก ดอกเตอร์ ชิดชัย วรรณสถิตย์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 13 ส.ค. 2489
อายุ 74 ปี
ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย มีการประเมินรายชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง รมว.มหาดไทย โดยวิเคราะห์ว่า ชื่อ "พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์" อดีต ผบ.ตร. นั้น พล.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ไม่สบายใจที่จะทำงานด้วย เนื่องจากมองว่าสั่งการไม่ได้ ขณะที่ "นายภูมิธรรม เวชยชัย" ผอ.พรรคเพื่อไทย มีภารกิจนำพาพรรคค่อนข้างหนัก โดยเฉพาะการสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ดังนั้น คาดว่าบุคคลที่ "นายใหญ่" จะให้การสนับสนุน น่าจะเป็น "พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์" อดีตรองนายกฯ สมาชิกบ้านเลขที่ 111 ที่คุ้นเคยกับครอบครัว "ชินวัตร" เป็นอย่างดี

ล่าสุดในการประชุม ครม. นายกฯปู มอบหมายตำแหน่งรักษาการ มท.1 ให้กับ "เฉลิม อยู่บำรุง" สานต่องานไปก่อน ประเดิมงานแรกด้วยการเรียก "สุขุมพันธุ์ บริพัตร" ผู้ว่าฯกทม. มาสะสางปมท่อระบายน้ำตัน.

ชื่อ-สกุล : พลตำรวจเอก ดอกเตอร์ ชิดชัย วรรณสถิตย์

นามแฝง/ฉายา บิ๊กด๊อก

วันที่เกิด 13 สิงหาคม 2489

ถิ่นกำเนิด :

- อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษา และดูงาน :

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ.รุ่นที่ 1
ปี 2519 ปริญญาเอก ด้านการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยหลุยส์วิลล์เคนตั๊กกี้ สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล)
ปี 2516 ปริญญาโท ด้านการบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยหลุยส์วิลล์เคนตั๊กกี้ สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล)
- นักเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน รุ่นที่ 23 (สอบได้คะแนนสูงสุดทั้ง 4 ปี)
ปี 2513 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 7
ปี 2504 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ้านห้วยขะยุง ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

6 ธันวาคม 2554 นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ผู้หมวดที่โรงพักพญาไท
- อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ประจำที่สำนักงานนโยบายและแผน
- ประจำที่กองบัญชาการสอบสวนกลาง
1 ตุลาคม 2527 รองผู้บังคับการกองวิจัยและวางแผน
2526 ผู้กำกับนโยบายและแผนงาน บช.ก.
2527 รองผู้บังคับการกองวิจัยและวางแผน (2527-2531)
1 ตุลาคม 2528 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปราบปรามยาเสพติด
1 ตุลาคม 2531 ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการศึกษา
- ผู้บังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
1 ตุลาคม 2532 ผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ (หัวหน้าส่วนการศึกษา กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
1 ตุลาคม 2534 ผู้ช่วยผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
2 ตุลาคม 2535 รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
4 ตุลาคม 2539 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
2 ตุลาคม 2540 ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
2 ตุลาคม 2543 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
28 กุมภาพันธ์ 2546 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คนที่ 8 (ป.ป.ส.) (พ้น 10 มิ.ย.47)
10 มิถุนายน 2547 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง 10 มี.ค.5848)
10 มิถุนายน 2547 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ชั่วคราว)
1 ตุลาคม 2546 นายตำรวจราชสำนักพิเศษ

ตำแหน่งทางการเมือง :

11 มีนาคม 2548 รองนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลทักษิณฯ) (พ้น 2 ส.ค.2548)
11 มีนาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รัฐบาลทักษิณฯ) (พ้น 2 ส.ค.2548)
25 เมษายน 2548 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.50)
2 สิงหาคม 2548 รองนายกรัฐมนตรี
2 สิงหาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คนที่ 41 (สิ้นสุดเนื่องจากรัฐบาลถูกยึดอำนาจจาก คปค. 19 ก.ย.2549)
5 เมษายน 2549 รองนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) (สิ้นสุดเนื่องจากรัฐบาลถูกยึดอำนาจจาก คปค. 19 ก.ย.2549)

ตำแหน่งอื่นๆ :

- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยมหิดล
- 2544 ที่ปรึกษาฝ่ายสืบสวนสอบสวน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
- 12 กุมภาพันธ์ 2545 กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (แทนพล.ต.อ.อัยยรัช เวสสะโกศล)
- กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
- 19 พฤศจิกายน 2546 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือกตั้ง
- 2548 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- 28 มีนาคม 2548 กรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ภาคการเมือง
- 1 มิถุนายน 2548 ประธานกรรมการนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 8 พฤศจิกายน 2548 ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายความมั่นคง)
- 17 มกราคม 2549 รองประธานกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คนที่ 1
- 27 มิถุนายน 2549 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู่เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ
- 1 สิงหาคม 2549 ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายความมั่นคง)
- 6 ธันวาคม 2554 นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ยศหรือขั้น :

- ดอกเตอร์
25 สิงหาคม 2546 พลตำรวจเอก

เครื่องราช :
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
กรกฎาคม 2543 โล่เกียรติคุณในการร่วมกันทำงานป้องกันและปราบปรามแก๊งลูกหมูหลบหนีเข้าเมือง และปราบปรามอาชญากรข้ามชาติระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ไทยกับสหรัฐอเมริกา
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement