ประวัติกุเทพ ใสกระจ่าง ข้อมูลล่าสุดของกุเทพ ใสกระจ่าง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กุเทพ ใสกระจ่าง

กุเทพ ใสกระจ่าง

กุเทพ ใสกระจ่าง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 ส.ค. 2495
อายุ 69 ปี
หายหน้าหายตาจากการเมืองเพราะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี และ มีอาการป่วย ล่าสุด ร.ท.กุเทพ ใสกระจ่าง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 และอดีตโฆษกพรรคพลังประชาชน ได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งมีกำหนดพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่ 19 ก.ย. 2555 ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ศาลา 16 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 26 ก.ย. 2555 เวลา 17.00 น.

ชื่อ-สกุล : กุเทพ ใสกระจ่าง

เพศ ชาย

วันที่เกิด 15 สิงหาคม 2495

บิดา นายทอง ใสกระจ่าง

มารดา นางเขียน ใสกระจ่าง

การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ
- เปรียญธรรม 6 ประโยค
- สอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8
ปี 2518 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิตจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาวรรณคดีอังกฤษจากประเทศอินเดีย
- ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตำแหน่งปัจจุบัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
22 มีนาคม 2535 ส.ส. (สอบตก) ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคพลังธรรม
13 กันยายน 2535 ส.ส. ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคพลังธรรม (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการการต่างประเทศ
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
13 กันยายน 2538 ส.ส. (สอบตก) ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคนำไทย
22 สิงหาคม 2538 ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคความหวังใหม่ (ลาออก 28 มิ.ย.2543)
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- รองโฆษกพรรคความหวังใหม่
31 ตุลาคม 2540 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- โฆษกพรรคความหวังใหม่ (ลาออก 3 เม.ย.2544)
29 มกราคม 2544 ส.ส. ศรีสะเกษ เขต 7 พรรคความหวังใหม่ (ไปรวมกับพรรคความหวังใหม่)
28 กุมภาพันธ์ 2544 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
22 สิงหาคม 2544 ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (แทนนายเสริมศักดิ์ การุญ)
15 ตุลาคม 2545 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
22 เมษายน 2548 ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
25 สิงหาคม 2550 โฆษกพรรคพลังประชาชน
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ศรีสะเกษ เขต 2 พรรคพลังประชาชน (78,817) (พ้นตำแหน่งเนื่องจากยุบพรรคพลังประชาชน 2 ธ.ค.2551)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการต่างประเทศ
1 กรกฎาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

ตำแหน่งอื่นๆ
- พระอาจารย์ ประจำมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ (ท่าพระจันทร์)
ปี 2522-2525 นายทหารการข่าว กองบัญชาการทหารสูงสุด
ปี 2525-2527 บรรณาธิการข่าวภาษาอังกฤษ กรมประชาสัมพันธ์
ปี 2527-2531 ผู้ประกาศของวิทยุ เอ็น.เอช.เค. ของญี่ปุ่น
ปี 2531-2535 ผู้จัดรายการวิทยุภาคภาษาอังกฤษของกรมประชาสัมพันธ์
- บรรณาธิการและผู้วิเคราะห์ข่าวต่างประเทศของกรมประชาสัมพันธ์

ยศหรือขั้น
- ร้อยตรี
- ร้อยโท

เครื่องราช
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement