ประวัติพลเอกชาตรี ทัตติ ข้อมูลล่าสุดของพลเอกชาตรี ทัตติ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลเอกชาตรี ทัตติ

พลเอกชาตรี ทัตติ

พลเอกชาตรี ทัตติ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 19 ก.ย. 2498
อายุ 65 ปี
ทำท่าจะกลายเป็นปัญหาให้ผู้เกี่ยวข้องต้องขบคิด จากกรณีเด้งฟ้าผ่า พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เมื่อล่าสุด ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้คำสั่งทางปกครอง ให้กระทรวงกลาโหมคืนตำแหน่งรองปลัดกลาโหมให้กับ พล.อ.ชาตรี เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่านำความลับของราชการ (โผทหาร) ไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก...

ชื่อ-นามสกุล : พลเอก ชาตรี ทัตติ

ชื่อเล่น : เสธ.กี๋

วันเกิด : 19 กรกฎาคม 2498

คู่สมรส : นางนาฎสุมิตรา ทัตติ

ประวัติครอบครัว :

มีบุตร 2 คน

บุตชายคนโตเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ ที่ประเทศแคนาดา เมื่อ สิงหาคม 2555

การศึกษา และดูงาน :

- จบจากโรงเรียนเตรียมทหาร
- จบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตำแหน่งปัจจุบัน :

1 ตุลาคม 2554 รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ช่วยปฏิบบัติราชการที่สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 27 ส.ค.2555)

ตำแหน่งอื่นๆ :

4 กรกฎาคม 2554 ตุลาการศาลทหารสูงสุด

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

1 ตุลาคม 2540 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
1 เมษายน 2541 ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
1 เมษายน 2544 ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
1 ตุลาคม 2544 ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
1 เมษายน 2545 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1 ตุลาคม 2546 รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
1 ตุลาคม 2548 เจ้ากรมการเงินกลาโหม
1 ตุลาคม 2551 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
1 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
1 ตุลาคม 2554 รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ช่วยปฏิบบัติราชการที่สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 27 ส.ค.2555)

ตำแหน่งอื่นๆ :

21 พฤษภาคม 2547 ราชองครักษ์เวร
15 มกราคม 2552 ราชองครักษ์พิเศษ
1 เมษายน 2552 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
6 พฤษภาคม 2553 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
4 กรกฎาคม 2554 ตุลาการศาลทหารสูงสุด

ยศหรือขั้น :

18 มกราคม 2541 พลตรี
1 เมษายน 2544 พลโท
1 ตุลาคม 2551 พลเอก
เครื่องราช

เพื่อนร่วมรุ่น :

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 (ตท.14)
- พล.อ.พิณภาษณ์ สริวัฒน์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement