ประวัติสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ข้อมูลล่าสุดของสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 10 ธ.ค. 2497
อายุ 66 ปี
รอดตัวอีก 1 คดี สำหรับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ล่าสุด ป.ป.ช. ได้มีมติเอกฉันท์ยกคำร้องคดีทุจริตเครื่องตรวจวัตถุระเบิดซีทีเอ็กซ์ 9000 ร่วมกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เหตุเพราะมีหลักฐานไม่เพียงพอ แต่ยังมีการเดินหน้าสอบสวนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรับสินบนดูงานจากบริษัทนายหน้าต่อ

ชื่อ สกุล : สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

วันที่เกิด 10 ธันวาคม 2497

บิดา นายอาฮง แซ่จึง แซ่จึง (ถึงแก่กรรม)
มารดา นางบ่วยเชียง แซ่โป่ว (ถึงแก่กรรม)

ชื่อคู่สมรส สุริสา จึงรุ่งเรืองกิจ
จำนวนบุตร-ธิดา 1 คน บุตร 1 คน ธิดา - คน

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนายอาฮง แซ่จึง (เสียชีวิต) และนางบ่วยเชียง แซ่โป่ว (สวดถึง 9 ธ.ค.2544วัดเทพศิรินทร์ฯ)
เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน (คนที่ 2-5 ใช้นามสกุล จึงรุ่งเรืองกิจ)
ชื่อพี่น้อง 1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร
2. ดร.พัฒนา จึงรุ่งเรืองกิจ
3. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
4. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สมรสกับ สุริสา มีบุตรชาย 1 คน
ชื่อ ศาตนันท์ จึงรุ่งเรืองกิจ (แบงค์)
5. น.ส.อิสริยา จึงรุ่งเรืองกิจ (เดิมชื่อ อริสดา)


การศึกษา และดูงาน
2521 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเลย์ สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
1 มกราคม 2540 ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5 ตุลาคม 2541 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พ้นจากตำแหน่ง)
- รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
17 กุมภาพันธ์ 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พ้น 3 ต.ค.2545) (รัฐบาลทักษิณฯ)
27 มกราคม 2545 เลขาธิการพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.50)
3 ตุลาคม 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐบาลทักษิณฯ)
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
11 มีนาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐบาลทักษิณฯ) (พ้น 2 ส.ค.2548)
2 สิงหาคม 2548 รองนายกรัฐมนตรี
2 สิงหาคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (สิ้นสุดเนื่องจากรัฐบาลถูกยึดอำนาจจาก คปค. 19 ก.ย.2549)

ตำแหน่งอื่นๆ
2 ธันวาคม 2540 กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริษัทวิ ทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท คัมมิท อิเลคทรอนิคส์ คอมโพ-เน้นท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัมมิท ออโตซีท อินดัสตรี จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ แอนด์คันทรีคลับ จำกัด
26 พฤษภาคม 2548 กรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
8 พฤศจิกายน 2548 ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์)
15 พฤศจิกายน 2548 ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1 สิงหาคม 2549 ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ยศหรือขั้น

เครื่องราช
5 ธันวาคม 2545 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement