ประวัติวาเด็ง ปูเต๊ะ ข้อมูลล่าสุดของวาเด็ง ปูเต๊ะ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วาเด็ง ปูเต๊ะ

วาเด็ง	  ปูเต๊ะ

วาเด็ง ปูเต๊ะ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 30 พ.ย. 2458
อายุ 106 ปี
ปิดตำนานสามัญชนผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับการยกย่องเป็นถึงพระสหายของพระเจ้าแผ่นดิน “วาเด็ง ปูเต๊ะ” พระสหายแห่งลุ่มน้ำสายบุรี เสียชีวิตด้วยโรคชรา ในวัย 96 ปี ที่บ้านใน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี อย่างสงบ โดยได้สั่งเสียครอบครัวให้เก็บผล “จำปาดะ” ไปถวายในหลวงแทนตัวเองด้วย

ชื่อ-สกุล : วาเด็ง ปูเต๊ะ

ชื่อเล่น : เป๊าะเด็ง

ฉายา : พระสหายแห่งสายบุรี

ประวัติครอบครัว
ภรรยาชื่อ นางสาลาเมาะ ปูเต๊ะ

ประวัติโดยสังเขป
30 กันยายน 2535 วาเด็ง ปูเต๊ะ เป็นพระสหายเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการพัฒนา พรุแฆแฆ อ.สายบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมขนาดใหญ่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ จึงทรงมีพระราชดำรัสให้ศึกษาหาวิธีระบายน้ำในที่ลุ่มยามน้ำหลากและเก็บกักไว้ใช้ยามหน้าแล้ง ชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูก

วาเด็ง ปูเต๊ะ เป็นชาวบ้าน บ้านบาเลาะ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับหนังสือเชิญให้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในหลวงทุกครั้งที่พระองค์เสด็จเยือนพื้นที่ชายแดนภาคใต้
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement