ประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ธนวรรธน์ พลวิชัย ข้อมูลล่าสุดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ธนวรรธน์ พลวิชัย
วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ธนวรรธน์ พลวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ธนวรรธน์ พลวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ธนวรรธน์ พลวิชัย

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
หลายสถาบันการศึกษาต่างออกมาประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ว่าจะผงกหัวหรือดิ่งลงอย่างไรท่ามกลางวิกฤติหนี้ยูโรและปัญหาการเมืองภายในประเทศ ล่าสุด "ธนวรรธน์ พลวิชัย" ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ปรับลดเหลือเพียง 5.6 % จากเดิมเมื่อเดือนมีนาคมประมาณการว่าจะขยายตัว 5.9 % เพราะดูแล้วเศรษฐกิจโลกยังคงรุนแรงมากขึ้น ส่วนการเมืองไทยก็ยังไม่นิ่งเท่าที่ควร การจะหวังการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ดูเหมือนว่าเม็ดเงินอัดฉีดการลงทุนของรัฐบาลก็ยังล่าช้ามาก

อย่างไรก็แล้วแต่"อาจารย์ธนวรรธน์ "ยังให้รัฐบาลปูสอบผ่านในโอกาสจะเข้าสู่ปีที่ 2 จากคะแนนเต็ม 10 ให้ไป 7.5 เพราะสามารถนำพาเศรษฐกิจไทยปีนี้ให้ขยายตัวอยู่ได้ที่ ระดับ 5-6% ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโลก แม้ผลงานที่ทำยังไม่ปรากฏเห็นชัดเจนสักเท่าไร โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างระบบภาษีทั้งระบบที่ยังไม่โดดเด่น ก็เป็นการบ้านสำหรับรัฐบาลปูที่ต้องนำไปพัฒนาการทำงานแล้วกัน ...

ประวัติ

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ธนวรรธน์ พลวิชัย

ปีที่เกิด : 2508

การศึกษา :
- ปริญญาเอก ด้าน Applied Statistics and Research Methods ที่ University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับที่ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน :
20 พฤษภาคม 2551 กรรมการอาหารแห่งชาติ
9 กันยายน 2551 กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- เศรษฐกร ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์
- เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้ช่วยผู้จัดการและวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยฟูจิ
- ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตำแหน่งอื่นๆ :
20 พฤษภาคม 2551 กรรมการอาหารแห่งชาติ
9 กันยายน 2551 กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร)
4 พฤศจิกายน 2551 กรรมการการแข่งขันทางการค้า
13 มกราคม 2552 กรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ภาคเอกชน
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement