ประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ธนวรรธน์ พลวิชัย ข้อมูลล่าสุดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ธนวรรธน์ พลวิชัย

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ธนวรรธน์ พลวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ธนวรรธน์ พลวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ธนวรรธน์ พลวิชัย

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
หลายสถาบันการศึกษาต่างออกมาประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ว่าจะผงกหัวหรือดิ่งลงอย่างไรท่ามกลางวิกฤติหนี้ยูโรและปัญหาการเมืองภายในประเทศ ล่าสุด "ธนวรรธน์ พลวิชัย" ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ปรับลดเหลือเพียง 5.6 % จากเดิมเมื่อเดือนมีนาคมประมาณการว่าจะขยายตัว 5.9 % เพราะดูแล้วเศรษฐกิจโลกยังคงรุนแรงมากขึ้น ส่วนการเมืองไทยก็ยังไม่นิ่งเท่าที่ควร การจะหวังการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ดูเหมือนว่าเม็ดเงินอัดฉีดการลงทุนของรัฐบาลก็ยังล่าช้ามาก

อย่างไรก็แล้วแต่"อาจารย์ธนวรรธน์ "ยังให้รัฐบาลปูสอบผ่านในโอกาสจะเข้าสู่ปีที่ 2 จากคะแนนเต็ม 10 ให้ไป 7.5 เพราะสามารถนำพาเศรษฐกิจไทยปีนี้ให้ขยายตัวอยู่ได้ที่ ระดับ 5-6% ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโลก แม้ผลงานที่ทำยังไม่ปรากฏเห็นชัดเจนสักเท่าไร โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างระบบภาษีทั้งระบบที่ยังไม่โดดเด่น ก็เป็นการบ้านสำหรับรัฐบาลปูที่ต้องนำไปพัฒนาการทำงานแล้วกัน ...

ประวัติ

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ธนวรรธน์ พลวิชัย

ปีที่เกิด : 2508

การศึกษา :
- ปริญญาเอก ด้าน Applied Statistics and Research Methods ที่ University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับที่ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน :
20 พฤษภาคม 2551 กรรมการอาหารแห่งชาติ
9 กันยายน 2551 กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- เศรษฐกร ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์
- เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้ช่วยผู้จัดการและวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยฟูจิ
- ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตำแหน่งอื่นๆ :
20 พฤษภาคม 2551 กรรมการอาหารแห่งชาติ
9 กันยายน 2551 กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร)
4 พฤศจิกายน 2551 กรรมการการแข่งขันทางการค้า
13 มกราคม 2552 กรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ภาคเอกชน
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement