ประวัติสถาพร มณีรัตน์ ข้อมูลล่าสุดของสถาพร มณีรัตน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สถาพร มณีรัตน์

สถาพร มณีรัตน์

สถาพร มณีรัตน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
หลังจากป่วยด้วยโรคประจำตัว ล่าสุด นายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูนเขต 2 พรรคเพื่อไทย ได้เสียชีวิตแล้วที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะมีพิธีทางศาสนา ที่วัดสันทราย อ.บ้านธิ จ.ลำพูน บ้านเกิดต่อไป

ชื่อ - นามสกุล : นาย สถาพร นามสกุล มณีรัตน์

วันที่เกิด : 20 เมษายน 2505

ประวัติครอบครัว :
บิดา นายรัตน์
มารดา นางบัวนำ
ถิ่นกำเนิด : จ.ลำพูน

การศึกษา และดูงาน :
- วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน :
-3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ลำพูน เขต 2 พรรคเพื่อไทย (50,532 คะแนน)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สังกัดหน่วยงาน กฟผ. ที่แม่เมาะ จ.ลำปาง
- เลขาธิการ สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สพร.กฟผ.)
- กันยายน 2541 นายสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สพร.กฟผ.) (แทนนายธรรมยุทธ สุทธิวิชา)

ตำแหน่งทางการเมือง:
- 1 มีนาคม 2544 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์)
- โฆษกกระทรวงพลังงาน
- 22 พฤศจิกายน 2545 กรรมาธิการการสวัสดิการสังคม (แทนนายบัวสอน ประชามอญ)
- ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย (เลื่อนขึ้นมาแทนนายกันตธีร์ ศุภมงคล ที่ลาออก)
- 6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ลำพูน เขต 3 พรรคไทยรักไทย (51,156)
- 26 มีนาคม 2548 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
- 27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการพลังงาน
- 2 เมษายน 2549 ส.ส. ลำพูน เขต 3 พรรคไทยรักไทย
- 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ลำพูน พรรคพลังประชาชน (126,841)
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการแรงงาน
- 1 ธันวาคม 2551 ส.ส. ลำพูน พรรคเพื่อไทย
- 3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ลำพูน เขต 2 พรรคเพื่อไทย (50,532 คะแนน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement