ประวัติสมพล เกียรติไพบูลย์ ข้อมูลล่าสุดของสมพล เกียรติไพบูลย์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมพล เกียรติไพบูลย์

สมพล เกียรติไพบูลย์

สมพล เกียรติไพบูลย์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 11 ก.ค. 2483
อายุ 81 ปี
ไม่ว่านักลงทุนหรือนักธุรกิจ หรือกลุ่มไหนๆ ต้องลุ้นศุกร์ 13 วันนี้กับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ จะออกหัว...ออกก้อย แต่ที่แน่ๆ"สมพล เกียรติไพบูลย์"ในฐานะ ประธานคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บอกไม่เป็นกังวล ก็ขอให้นักลงทุนอย่าตื่นตระหนกมากเกิน เพราะจากการประเมินคร่าวๆแล้วไม่น่าจะมีอะไรรุนแรง ผลที่ออกมาน่าจะเป็นลักษณะที่ไม่มีฝ่ายใดแพ้หรือชนะ เพื่อให้บ้านเมืองได้เดินหน้าไปต่อได้

แถมย้ำอีกประเทศไทยไม่ได้จะจบสิ้นไปในปีนี้หรือวันนี้ ต้องอยู่ต่อไปอีกหลายร้อยหลายพันปีโน่น... เพราะได้ผ่านศุกร์ 13 กันมาหลายรอบแล้ว เพราะฉะนั้นอย่ากลัว หากมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติในการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์มีกฎเกณฑ์ขั้นตอนและระบบที่รองรับไว้เป็นปกติอยู่แล้ว เช่น หากราคาหุ้นปรับตัวลงแรงถึง 10% ก็จะมีระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ให้พักการซื้อขายชั่วคราว 1 ชั่วโมง เพื่อให้นักลงทุนมีสติและมีเวลาประเมินสถานการณ์และข้อมูล...ทราบแล้วเปลี่ยนอย่าตื่นตะหนก แต่อย่าประมาท ...

ประวัติ

ชื่อ-สกุล : นาย สมพล เกียรติไพบูลย์

วันที่เกิด : 11 กรกฎาคม 2483

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 12 คน ของนายจิระ และนางอิ่มใจ (ศรีสวัสดิ์) เกียรติไพบูลย์ (สวด26 เม.ย.- 2 พ.ค.2546 เวลา19.00 น.วัดโพธาราม (วัดไผ่โรงวัว) สุพรรณบุรี เคลื่อนศพไปสุสานฮ่วงกัก (หนองปลาไหล) จ.นครปฐม 3 พ.ค.2546

ชื่อพี่-น้อง 1. นางสุพรรณ สิริยะเสถียร
2. น.ส.สุวรรณา เกียรติไพบูลย์
3. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
4. นางสมจิตร พรมขำ
5. นายสมศักดิ์ เกียรติไพบูลย์
6. นายสมชาย เกียรติไพบูลย์
7. นางสมพร พัฒนกิจการ
8. นางสุวิลัย กิตติเรืองทอง
9. นางสุนีรัตน์ ประมวลโชค
10. นายสมเกียรติ เกียรติไพบูลย์
11. นายสุรศักดิ์ เกียรติไพบูลย์
12. พ.ท.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์

ภรรยาชื่อนางจอมทอง เกียรติไพบูลย์ สมรส 25 ส.ค.2512 มีบุตร-ธิดา 4 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน

ชื่อบุตร-ธิดา 1. นายอาภิรัตน์ เกียรติไพบูลย์ สมรสกับอัษฎาภรณ์ เต็มไตรรัตน์ ส.ค.2547
2. น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ (กลาง) ฝาแฝด
3. น.ส.ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ (ก้อย) ฝาแฝด สมรสกับนายสรชน บุญสอง 23 ธ.ค.2552
4. ร.ต.อ.พัทธนนท์ เกียรติไพบูลย์ (เก่ง) (เดิมชื่อ ธมกร) สมรสกับ ญาณินี ปรีชาวิทย์

การศึกษา :

30 มกราคม 2555 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5
- หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 8/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 31)
- ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ (M.A. Economics, Fairleigh Dickinson University) สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2504-2507 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มัธยมศึกษาปีที่ 8 จากการสอบเทียบ
- มัธยมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
- ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประจำอำเภอสองพี่น้อง

ตำแหน่งปัจจุบัน :

7 กันยายน 2553 กรรมการคดีพิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์)
14 กุมภาพันธ์ 2554 กรรมการส่งเสริมการลงทุน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

2509 เศรษฐกรตรี กองพาณิชยกิจต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
2513 เลขานุการโท ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
2515 เศรษฐกรเอก ของกรมนโยบายการพาณิชย์
2521 เลขานุการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
2523 ผู้อำนวยการศูนย์สถิติการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
2523 ผู้อำนวยการกองนโยบายการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
2525 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
2526 รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
2526 รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
2528 ผู้อำนวยการสำนักงานประกันภัย
2529 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
1 ตุลาคม 2529 อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
1 ตุลาคม 2532 อธิบดีกรมทะเบียนการค้า
1 ตุลาคม 2533 อธิบดีกรมการค้าภายใน
27 ตุลาคม 2538 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (เกษียณ 1 ต.ค.2543)
21 สิงหาคม 2552 ประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ตำแหน่งอื่นๆ :

10 พฤษภาคม 2536 กรรมการมาตรฐานสินค้า
22 สิงหาคม 2538 กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
1 มีนาคม 2539 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
22 มีนาคม 2539 สมาชิกวุฒิสภา
11 เมษายน 2539 ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (วุฒิ)
23 เมษายน 2539 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
16 กรกฎาคม 2539 กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
3 ตุลาคม 2539 กรรมการข้าราชการพลเรือน
25 กุมภาพันธ์ 2540 กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
3 ตุลาคม 2541 กรรมการข้าราชการพลเรือน
6 เมษายน 2542 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ลาออก ปี 2543)
22 กุมภาพันธ์ 2544 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
- ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารนครหลวงไทย
18 มิถุนายน 2539 กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แทนนายสุธี สิงห์เสน่ห์)
2 กรกฎาคม 2545 กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
29 ตุลาคม 2545 กรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้านบริหารธุรกิจ
19 ธันวาคม 2546 ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ
9 ธันวาคม 2546 กรรมการการเคหะแห่งชาติ
12 ธันวาคม 2549 กรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้านบริหารธุรกิจ
20 พฤษภาคม 2551 ที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.)
19 สิงหาคม 2552 ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) (ครบวาระ 14 ส.ค.2554)
7 กันยายน 2553 กรรมการคดีพิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์)
14 กุมภาพันธ์ 2554 กรรมการส่งเสริมการลงทุน

เครื่องราช :
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

รางวัล :
2542 ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement