ประวัติภูมิธรรม เวชยชัย ข้อมูลล่าสุดของภูมิธรรม เวชยชัย

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ภูมิธรรม เวชยชัย

ภูมิธรรม เวชยชัย

ภูมิธรรม เวชยชัย

เพศ ชาย
วันที่เกิด 5 ธ.ค. 2496
อายุ 68 ปี
หลัง นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เจออุบัติเหตุทางการเมือง มีอันต้องลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตามขั้นตอนภายใน 60 วัน ต้องมีการเลือกหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่พ้น ตำแหน่งตามหัวหน้าพรรคไปด้วยขึ้นมาทำหน้าที่แทน ซึ่งบุคคลที่ถูกคาดหมายว่าจะมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็มีอยู่หลายคน ซึ่งก็มีชื่อของ "ภูมิธรรม เวชยชัย" ร่วมแคนดิเดตด้วย และก็ดูเหมือนว่าจะมาแรง วิ่งนำโด่งกว่าใครๆ เพราะนอกจากจะอยู่กับพรรคมาโดยตลอด ตั้งแต่พรรคไทยรักไทย และเวลานี้ยังนั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการพรรค ทำหน้าที่ในการบริหารและประสานงานได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมาก็ทำงานประสานกับ พ.ต.ท.ทักษิณ และ คุณหญิงพจมาน มาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิกบ้านเลขที่ 111 ที่นายกฯยิ่งลักษณ์ไว้วางใจ

เข้าตา ถูกใจ ทำงานเป็น มีหรือที่กรรมการจะไม่เทคะแนนให้.


ชื่อ - นามสกุล : นายภูมิธรรม เวชยชัย

วันที่เกิด : 5 ธันวาคม พ.ศ. 2496

การศึกษา

-สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2518 และปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2527 และได้ผ่านการศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ในปี พ.ศ. 2547

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

-เป็นรองผู้อำนวยการโครงการอาสาสมัคร สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522
-เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ประจำสำนักประธานบริหารกลุ่มบริษัทชินวัตร ในระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2541
-เริ่มเข้าสู่งานการเมืองด้วยการเป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ในปี พ.ศ. 2544 และเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ประจำนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และเป็นรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย กระทั่งได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
-พ.ศ. 2548 ซึ่งในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้นำเสนอพระราชกฤษฎีกา ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ให้ยุบเลิกองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) โดยให้เหตุผลว่า มีปัญหาขาดสภาพคล่อง และมีหนี้สินสะสมกว่า 1,800 ล้านบาท และไม่มีความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจขนส่งของเอกชน
-และได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง
-พ.ศ. 2555 ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement