ประวัติรองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมภพ มานะรังสรรค์ ข้อมูลล่าสุดของรองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมภพ มานะรังสรรค์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมภพ มานะรังสรรค์

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมภพ มานะรังสรรค์

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมภพ มานะรังสรรค์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
วิกฤติต้มยำกุ้งเมื่อปี 40 จากภาวะฟองสบู่แตก ทำให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งการล้มลงของสถาบันการเงินเป็นจำนวนมาก และการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศ ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดอีก แต่เมื่อวิกฤติยูโรเริ่มส่งสัญญาณว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไม่พ้นที่ไทยจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน โดยเฉพาะภาคส่งออก ล่าสุด"ดร.สมภพ มานะรังสรรค์" อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ออกมาเตือน สิ่งที่ไทยจะได้รับผลกระทบทั้งภาคส่งออกการลงทุนแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ยิ่งทำให้เศรษฐกิจยิ่งแย่ลง คือ ภาพลักษณ์ทางการเมืองของไทยที่ยังมีความขัดแย้งปะทุขึ้นอย่างชัดเจน และอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการบริหารจัดการการไหลเข้าและออกของเงินทุนต่างประเทศ หรือแม้จะมีมาตรการการลดดอกเบี้ยแต่ก็แค่ระยะสั้นเท่านั้น

และสิ่งที่น่ากลัวตามที่ดร.สมภพ บอก คือ ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยมีสัญญาณฟองสบู่ จากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในย่านทองหล่อ-เอกมัย ที่ขยายตัวมากกว่า 10,000 ยูนิต มากกว่าความต้องการจริง ซึ่งอาจเป็นปัญหาในภายหลังได้ จึงมีคำแนะนำว่ารัฐบาลควรเข้าไปดูแลการแข่งขันด้านราคาอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ และการชำระหนี้ของผู้ประกอบการ ป้องกันปัญหาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ตามอาจารย์ออกมาบอกว่า พื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยยังคงแข็งแกร่ง มีเงินคงคลังในปริมาณสูงที่ 550,000 ล้านบาท หนี้สาธารณะต่อจีดีพียังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 47 ในปัจจุบัน มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูงที่สุดถึงร้อยละ 60 ของจีดีพี และหนี้ของภาคเอกชนยังไม่สูงมาก ตรงนี้ยังทำให้ใจชื้นอยู่บ้าง เพราะวิกฤติต้มยำกุ้งเมื่อปี 40 ยังคงวนเวียนในสมองของหลายคนที่ประสบพบเจอมา

ประวัติ

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สมภพ มานะรังสรรค์

ชื่อเล่น นามแฝง/ฉายา

การศึกษา :
2532 ปริญญาเอก ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ Groningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์
2525 ปริญญาโท ทาง Agricultural and Rural Development ที่ Institute of Social Studies, The Hague ประเทศเนเธอร์แลนด์
2521 ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2518 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2521 อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536 กรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ
- นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
- ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
- อนุกรรมการโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ฯลฯ
3 กรกฎาคม 2544 กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ (ลาออก)
3 พฤศจิกายน 2549 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
6 มกราคม 2552 คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเจรจาการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement