ประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ข้อมูลล่าสุดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เมื่อปลายปี 54 ช่วงไทยเจอน้ำท่วมครั้งใหญ่ ชายคนนี้ออกสื่อไม่ว่างเว้น "อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา" ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และมาปีนี้ในช่วงใกล้ฤดูน้ำหลากได้เริ่มออกสตาร์ทแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคาดการณ์ว่าปีนี้น้ำจะท่วม...ไม่ท่วม หรือหนักมากน้อยแค่ไหน? ก็ได้รับคำตอบท่วมแน่ พร้อมกับการออกมาเตือนให้ระวังพายุประมาณ 3 -3.5 ลูกที่จะส่งผลกระทบต่อไทย ส่วนพื้นที่ที่น้ำจะท่วมในปีนี้นั้นอาจจะมีพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมมาก่อนจะเกิดน้ำท่วม ขึ้นมา

และไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ได้ออกมายืนยันว่ากรณีนาซามาขอใช้พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาไม่มีผลผูกพันทางการเมืองใดๆ แต่หากมีการถอนการใช้พื้นที่ดังกล่าวคงทำให้โครงการสำรวจเมฆฝนตามที่นาซาขอมา จะกระทบต่อไทยในแง่ความล่าช้าเรื่องข้อมูลซึ่งจะช้ากว่าภูมิภาคอื่นก็เท่านั้น และที่ผ่านมาหน่วยงานอื่นๆก็เคยทำงานร่วมกับนาซามานานหลายครั้ง...เมื่ออาจารย์อานนท์ย้ำอย่างนี้ อีกฝ่ายที่เฝ้าโจมตีดึงเรื่องนี้เป็นประเด็นการเมืองโปรดทราบ

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ปีที่เกิด : 2504

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรคนเดียวของ นายพงษ์สนิท และนางอัศวินี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
- ภรรยาชื่อ นางวรรณวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรสาว 1 คน ชื่อ น้องแก้วสาย

การศึกษา :
- ปริญญาเอก ด้านสมุทรศาสตร์ (Oceanography) มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โรงเรียนจิตรลดา

ตำแหน่งปัจจุบัน :
3 มีนาคม 2552 กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
11 พฤศจิกายน 2554 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (START)
3 มีนาคม 2552 กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
11 พฤศจิกายน 2554 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement