ประวัติเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ข้อมูลล่าสุดของเยาวภา วงศ์สวัสดิ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เยาวภา วงศ์สวัสดิ์

เยาวภา วงศ์สวัสดิ์

เยาวภา วงศ์สวัสดิ์

เพศ หญิง
วันที่เกิด 15 พ.ค. 2498
อายุ 66 ปี
หลังชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุด ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็มีมติรับรองผล นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ เป็น ส.ส.เชียงใหม่ ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เข้ารายงานตัว ที่ ห้องโถง อาคารรัฐสภา เป็นที่เรียบร้อย โดยจะขอทำหน้าที่ กระชับสัมพันธ์ ส.ส.ในพรรคเพื่อไทย กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี …

ประวัติ :

ชื่อ - นามสกุล : นาง เยาวภา วงศ์สวัสดิ์

ชื่อเล่น : แดง

นามแฝง/ฉายา : เจ๊แดง

วันที่เกิด : 15 พฤษภาคม 2498

บิดา นายเลิศ ชินวัตร (ถึงแก่กรรม 23 ต.ค.2540 ศาลา 7 วัดมกุฎกษัตริยาราม)
มารดา นางยินดี (ระมิงค์วงศ์) ชินวัตร (ถึงแก่กรรม)
ชื่อคู่สมรส นายสมชาย นามสกุลเดิมของคู่สมรส วงศ์สวัสดิ์
จำนวนบุตร-ธิดา 3 คน บุตร 1 คน ธิดา 2 คน

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง 10 คน ของนายเลิศ และนางยินดี ชินวัตร
ชื่อพี่น้อง
1. น.ส.เยาวลักษณ์ ชินวัตร (เสียชีวิต) สมรสกับพ.อ.(พิเศษ) ศุภฤกษ์ คล่องคำนวณการ (หย่า) มีธิดา 2 คน ชื่อ 1. น.ส.ปณิตา คล่องคำนวณการ 2. น.ส.นัทชฤทัย คล่องคำนวณการ
2. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร สมรสกับ คุณหญิงพจมาน ชินวัตร (หย่า 14 พ.ย.2551 กลับมาใช้นามสกุลเดิม ดามาพงศ์ 8 ธ.ค.2551)(บุตรของ พล.ต.ท.เสมอ ดามาพงศ์) มีบุตร-ธิดา 3 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. นายพานทองแท้ ชินวัตร (โอ๊ค)
2. น.ส.พินทองทา ชินวัตร (เอม) เดิมชื่อ พิณทองทา ชินวัตร
3. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (อิ้ง)

3. นางเยาวเรศ ชินวัตร สมรสกับนายวีระชัย วงศ์นภาจันทร์ (หย่า)
มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน
ชื่อ 1. น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ (แซน)
2. นายรัตนะ วงศ์นภาจันทร์ (ซัน)
3. นายธนวัต วงศ์นภาจันทร์ (ซูน) อุปสมบทวัดพิชัยญาติการาม ถ.สมเด็จเจ้าพระยา พ.ค.2549 ลูกทั้งสามคน พักอยู่ที่บ้านในเมืองซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

4. นางปิยนุช ลิ้มพัฒนาชาติ

5. นายอุดร ชินวัตร (เสียชีวิต)

6. นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (แดง) สมรสกับ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ มีบุตร-ธิดา 3 คน ชื่อ 1. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (เชน)
2. น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ (เชียร์)
3. น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ (เชอรี่)

7. นายพายัพ ชินวัตร สมรสกับพอฤทัย มีบุตรชาย 4 คน
ชื่อ 1. นายฤภพ ชินวัตร (ไนท์)
2. นายพิรุณ ชินวัตร (นิกกี้)
3. นายพอพงษ์ ชินวัตร (ต๋อง)
4. นายพีรพัฒน์ ชินวัตร

8. นางมณฑาทิพย์ โกวิทเจริญกุล (แป๋ว) เดิมชื่อ เยาวมาลย์ สมรสกับ นพ.สมชัย โกวิทเจริญกุล มีธิดา 2 คน

9. นายทัศนีย์ ชินวัตร (แป๋ม) เสียชีวิต

10. นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ปู) สมรสกับนายอนุสรณ์ อมรฉัตร (ป๊อป) ปี 2538 มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร (ไปป์) เกิดเมื่อปี 2545

การศึกษา และดูงาน :
- มัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย
- 2527 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- Doctor of Philosophy, honories causa Law Management, Newport University. U.S.A.

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 2532 สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอเปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ดับบลิว เทเลคอม จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส วาย เทเลคอม จำกัด
- กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
- ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเครือข่ายผู้หญิงกับการเมือง ภาคเหนือ
- ประธานภาคเหนือ พรรคไทยรักไทย
- ประธานสาขา พรรคไทยรักไทย จังหวัดเชียงใหม่
- ประธานโรงเรียนการเมืองเพื่อผู้หญิง รุ่นที่ 1 พรรคไทยรักไทย

ตำแหน่งทางการเมือง :
- 6 มกราคม 2544 ส.ส. เชียงใหม่ เขต 2 พรรคไทยรักไทย
- 12 มิถุนายน 2544 ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎร (ลาออก 9 ต.ค.2544)
-18 มิถุนายน 2544 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
-27 มกราคม 2545 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
-6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
-14 มีนาคม 2548 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
-7 มิถุนายน 2548 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.50)
-2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย

เครื่องราช
- 5 ธันวาคม 2545 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- 2547 รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement