ประวัติตวง อันทะไชย ข้อมูลล่าสุดของตวง อันทะไชย

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ตวง อันทะไชย

ตวง อันทะไชย

ตวง อันทะไชย

เพศ ชาย
วันที่เกิด 24 ธ.ค. 2505
อายุ 58 ปี
ออกมาชี้แนะรัฐบาลแก้ปัญหาเด็กนักเรียนตีกัน โดยเสนอแนวทางเจียดเงินจากโครงการแท็บเล็ต 100 ล้านบาทมาใช้แก้ปัญหา สำหรับ "ตวง อันทะไชย" ส.ว.สรรหา ให้ยึดโมเดล "แก๊งซามูไร40" จ.เชียงราย ชื่อกลุ่มเอ็นดีอาร์ โดยการให้เงินกลุ่มนักเรียนไปพัฒนาจากพลังรบ เป็นพลังบวก จากพลังทำลายเป็นพลังสร้างสรรค์ จนวันนี้ไม่มีเหตุแล้ว

ชื่อ -นามสกุล : นายตวง อันทะไชย

วันที่เกิด : 24 ธันวาคม 2505

การศึกษา และดูงาน :
- การศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (มศว.มหาสารคาม)
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 12 เมษายน 2554 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาชีพ
- 22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการศึกษา
-22 เมษายน 2554 กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- ผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ.
- เลขาธิการสมาคมข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษา
- ประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด
- หัวหน้าคณะนักวิจัยโครงการวิถีใหม่ อปท. จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่งอื่นๆ
- เลขาธิการสมาคมข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
-11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) (ลาออก 17 ม.ค.2551)
-12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
-19 กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาชีพ
-2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการศึกษา
-2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
-12 เมษายน 2554 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาชีพ
-22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการศึกษา
-22 เมษายน 2554 กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement