ประวัติสามารถ ม่วงศิริ ข้อมูลล่าสุดของสามารถ ม่วงศิริ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สามารถ ม่วงศิริ

สามารถ ม่วงศิริ

สามารถ ม่วงศิริ

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เป็น 1 ใน 3 ส.ส. ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือแจกใบเหลือง สำหรับ พ.ต.อ.สามารถ ม่วงศิริ ส.ส.กทม. เขต 28 พรรคประชาธิปัตย์ ถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้เงินหรือประโยชน์ใดให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และรู้เห็นเป็นใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งที่โดยมิชอบ...

ชื่อ-สกุล : พันตำรวจเอก สามารถ ม่วงศิริ

อายุ : 43 ปี

วันที่เกิด : 2512

การศึกษา และดูงาน
- มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งปัจจุบัน
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. กทม. เขต 28 พรรคประชาธิปัตย์ (37,138 คะแนน)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
7 กันยายน 2552 นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ
10 กุมภาพันธ์ 2554 นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. กทม. เขต 28 พรรคประชาธิปัตย์ (37,138 คะแนน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement