ประวัติวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 มี.ค. 2495
อายุ 66 ปี
ออกมาสนับสนุนให้ประธานสภา เรียกประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติให้ความเห็นชอบ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวาระ 3 สำหรับ นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ส.ว.สรรหา โดยไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ชะลอการลงมติ ส่วนจะลงมติเห็นชอบหรือไม่ เป็นอีกเรื่องที่สภาฯ จะต้องพิจารณา…

ชื่อ-สกุล : นาย วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

บิดา : นายสม ศิริชัยเอกวัฒน์

ชื่อคู่สมรส : นางสมฤดี ศิริชัยเอกวัฒน์


การศึกษา และดูงาน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 8

ตำแหน่งปัจจุบัน
12 เมษายน 2554 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาชีพ
22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม
22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการศึกษา
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- เลขาธิการและนายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย
- ประธานและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท ศิริชัยการประมง
และบริษัทร่วมทุนในหลายประเทศ
11 ตุลาคม 2544 กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโมแซมบิคประจำประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ตำแหน่งอื่นๆ
15 ตุลาคม 2539 กรรมการองค์การสะพานปลา
15 ตุลาคม 2539 กรรมการองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น
3 กันยายน 2545 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาชีพ
2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการต่างประเทศ
2 พฤศจิกายน 2552 ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
12 เมษายน 2554 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาชีพ
22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม
22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการศึกษา
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement