ประวัติดิเรก ถึงฝั่ง ข้อมูลล่าสุดของดิเรก ถึงฝั่ง
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ดิเรก ถึงฝั่ง

ดิเรก ถึงฝั่ง

ดิเรก ถึงฝั่ง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 22 ก.ค. 2489
อายุ 72 ปี
ศึกชิงเก้าอี้ประมุขสภาสูงเริ่มจะระอุ หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาที่มีชื่อติดข่าวร้อนวันนี้ เป็นงสมาชิกวุฒิสภานนทบุรี "ดิเรก ถึงฝั่ง" หลังตกเป็นข่าวว่า มีการเสนอชื่อให้ลงชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาคนใหม่นั้น เจ้าตัวออกมาบอกว่า เบื้องต้นจะไม่ลงสมัคร ทั้งตำแหน่งประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา ด้วยเหตุผลที่ว่า ตนยังมีภารกิจแก้รัฐธรรมนูญและการสร้างความปรองดอง ที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จ ซึ่งเห็นว่า หากขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งดังกล่าว การขับเคลื่อน 2 เรื่องนี้อาจเป็นไปได้ยาก และอาจถูกมองว่าไม่เป็นกลาง แต่อย่างไรก็แล้วแต่ ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ที่เสียงของที่ประชุม ส.ว.ด้วย

ชื่อ -นามสกุล : นายดิเรก ถึงฝั่ง

ถิ่นกำเนิด : อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประวัติครอบครัว :
ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนายสุพจน์ และนางมาลินี ถึงฝั่ง (พระราชทานเพลิงศพ เดือนเม.ย.2550 ที่วัดบ่อ จ.นนทบุรี)
ภรรยาชื่อนางสมพร ถึงฝั่ง มีธิดา 3 คน
มีธิดาชื่อ เบญจพร ถึงฝั่ง

การศึกษา และดูงาน :
- โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส
- โรงเรียนปากเกร็ด
- โรงเรียนช่างกลนนทบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ทุ่งมหาเมฆ
- ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กรมประมวลข่าวกลาง
- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 24 วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตร เสธ.อส.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 10
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ

ตำแหน่งปัจจุบัน :
-2 มีนาคม 2551 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนนทบุรี (195,830)
-22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการปกครอง
-22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม
-12 พฤษภาคม 2554 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
-1 ตุลาคม 2528 นายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
-1 มกราคม 2530 ผู้ช่วยปลัดจังหวัดยะลา
-6 ธันวาคม 2531 นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
-17 มิถุนายน 2534 นายอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
-17 ตุลาคม 2537 ปลัดจังหวัดนนทบุรี
-20 ตุลาคม 2540 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
-1 ตุลาคม 2544 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
-1 ตุลาคม 2545 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ้น 4 มี.ค.2549)

ตำแหน่งอื่นๆ:
-19 เมษายน 2549 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนนทบุรี (59,199)
-2 มีนาคม 2551 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนนทบุรี (195,830)
-2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการปกครอง
-2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
-22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการปกครอง
-22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม
-12 พฤษภาคม 2554 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

เครื่องราช :
- นายอำเภอดีเด่น 3 ปี ของกระทรวงมหาดไทย
-ปี 2530 คนไทยตัวอย่าง อำเภอ 14 จังหวัดภาคใต้ไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปี 2530 คนไทยตัวอย่างประจำปี 2530
-ปี 2538 คนดีมหาดไทย
- นักพัฒนาดีเด่น
- บุคคลสำคัญของจังหวัดนนทบุรีด้านการปกครอง
-ปี 2552 ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี 2552
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement