ประวัติดิเรก ถึงฝั่ง ข้อมูลล่าสุดของดิเรก ถึงฝั่ง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ดิเรก ถึงฝั่ง

ดิเรก ถึงฝั่ง

ดิเรก ถึงฝั่ง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 22 ก.ค. 2489
อายุ 75 ปี
ศึกชิงเก้าอี้ประมุขสภาสูงเริ่มจะระอุ หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาที่มีชื่อติดข่าวร้อนวันนี้ เป็นงสมาชิกวุฒิสภานนทบุรี "ดิเรก ถึงฝั่ง" หลังตกเป็นข่าวว่า มีการเสนอชื่อให้ลงชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาคนใหม่นั้น เจ้าตัวออกมาบอกว่า เบื้องต้นจะไม่ลงสมัคร ทั้งตำแหน่งประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา ด้วยเหตุผลที่ว่า ตนยังมีภารกิจแก้รัฐธรรมนูญและการสร้างความปรองดอง ที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จ ซึ่งเห็นว่า หากขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งดังกล่าว การขับเคลื่อน 2 เรื่องนี้อาจเป็นไปได้ยาก และอาจถูกมองว่าไม่เป็นกลาง แต่อย่างไรก็แล้วแต่ ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ที่เสียงของที่ประชุม ส.ว.ด้วย

ชื่อ -นามสกุล : นายดิเรก ถึงฝั่ง

ถิ่นกำเนิด : อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประวัติครอบครัว :
ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนายสุพจน์ และนางมาลินี ถึงฝั่ง (พระราชทานเพลิงศพ เดือนเม.ย.2550 ที่วัดบ่อ จ.นนทบุรี)
ภรรยาชื่อนางสมพร ถึงฝั่ง มีธิดา 3 คน
มีธิดาชื่อ เบญจพร ถึงฝั่ง

การศึกษา และดูงาน :
- โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส
- โรงเรียนปากเกร็ด
- โรงเรียนช่างกลนนทบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ทุ่งมหาเมฆ
- ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กรมประมวลข่าวกลาง
- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 24 วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตร เสธ.อส.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 10
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ

ตำแหน่งปัจจุบัน :
-2 มีนาคม 2551 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนนทบุรี (195,830)
-22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการปกครอง
-22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม
-12 พฤษภาคม 2554 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
-1 ตุลาคม 2528 นายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
-1 มกราคม 2530 ผู้ช่วยปลัดจังหวัดยะลา
-6 ธันวาคม 2531 นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
-17 มิถุนายน 2534 นายอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
-17 ตุลาคม 2537 ปลัดจังหวัดนนทบุรี
-20 ตุลาคม 2540 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
-1 ตุลาคม 2544 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
-1 ตุลาคม 2545 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ้น 4 มี.ค.2549)

ตำแหน่งอื่นๆ:
-19 เมษายน 2549 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนนทบุรี (59,199)
-2 มีนาคม 2551 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนนทบุรี (195,830)
-2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการปกครอง
-2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
-22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการปกครอง
-22 เมษายน 2554 กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม
-12 พฤษภาคม 2554 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

เครื่องราช :
- นายอำเภอดีเด่น 3 ปี ของกระทรวงมหาดไทย
-ปี 2530 คนไทยตัวอย่าง อำเภอ 14 จังหวัดภาคใต้ไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปี 2530 คนไทยตัวอย่างประจำปี 2530
-ปี 2538 คนดีมหาดไทย
- นักพัฒนาดีเด่น
- บุคคลสำคัญของจังหวัดนนทบุรีด้านการปกครอง
-ปี 2552 ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี 2552
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement