ประวัติวันมูหะมัดนอร์ มะทา ข้อมูลล่าสุดของวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วันมูหะมัดนอร์ มะทา

วันมูหะมัดนอร์ มะทา

วันมูหะมัดนอร์ มะทา

เพศ ชาย
วันที่เกิด 11 พ.ค. 2487
อายุ 76 ปี
แกนนำกลุ่มวาดะห์ อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร อย่างนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พร้อมพรรคพวกอีก 8 คน กำลังจะกลับมาอยู่ในสายตาประชาชนอีกครั้ง เมื่อ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ได้แต่งตั้งขึ้นมาทำหน้าที่กุนซือดับไฟใต้ โดยให้เหตุผลว่า บุคลากรเหล่านี้เป็นคนในพื้นที่ มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจวัฒนธรรมมุสลิมอย่างดี อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ หลายฝ่ายมองเป็นเพียงแค่มุกใหม่ทางการเมือง มากกว่าความพยายามจะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพราะกลุ่มคนดังกล่่าวล้วนทำงานและเกี่ยวพันกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว แทบไม่มีความจำเป็นต้องมอบตำแหน่งให้ อีกทั้ง ที่ผ่านมา ก็ยังไม่มีผลงานแก้ปัญหาไฟใต้ใดๆ ที่เด่นชัด คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่า หลังเข้ามานั่งเป็นที่ปรึกษารองนายกฯเฉลิมแล้ว จะมีส่วนแก้ไขปัญหาได้มากน้อยเพียงใด หรือเป็นเพียงแค่มุกซื้อเวลา ปูทางกลับสู่แวดวงการเมืองอย่างที่ถูกปรามาสจริงๆ

ชื่อ -นามสกุล : นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

นามแฝง/ฉายา : วันนอร์

วันที่เกิด : 11 พฤษภาคม 2487

ถิ่นกำเนิด : หมู่บ้านสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประวัติครอบครัว :
บิดา นายเจ๊ะอาแว มะทา
มารดา นางแวสะบีเยาะ
เป็นบุตรของนายเจ๊ะอาแว มะทา และนางแวสะบีเยาะ (แม่ดีเด่น ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 12 ส.ค.2541)
เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาอิสลาม
เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 9 คน ของนายเจ๊ะอาแว และนางแวสะบีเยาะ มะทา
ชื่อพี่-น้อง
1. วันมูหะมัดนอร์ มะทา
2. จุฑาทิพย์ มะทา ตรีอิสฮอบ
3. มันโช มะทา
4. จุฑารัตน์ วงษ์พานิช
5. อนันต์ มะทา
6. มุขตาร์ มะทา
7. ซูการ์โน มะทา
8. แชแมะ มะทา
9. โชดง มะทา

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสะเตง จังหวัดยะลา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย กทม.
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
ตำแหน่งทางการเมือง
- 22 เมษายน 2522 ส.ส. ยะลา พรรคกิจสังคม (ยุบสภา 2526)
- 27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. ยะลา พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 29 เม.ย.2531)
- 24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. ยะลา พรรคเอกภาพ
- 24 สิงหาคม 2531 กรรมาธิการการทหาร
- 22 มีนาคม 2535 ส.ส. ยะลา พรรคความหวังใหม่
- 13 กันยายน 2535 ส.ส. ยะลา พรรคความหวังใหม่ (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
- 22 กันยายน 2535 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 (22 ก.ย.35-25 ต.ค.37)(มารุต บุนนาคเป็นประธานฯ)
- 25 ตุลาคม 2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ลาออก 11 ธ.ค.2537)
- 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. ยะลา พรรคความหวังใหม่ (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 18 กรกฎาคม 2538 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. ยะลา พรรคความหวังใหม่ (ลาออก)
- 24 พฤศจิกายน 2539 ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 20 (ลาออก 27 มิ.ย.2543)
- 24 พฤศจิกายน 2539 ประธานรัฐสภา
- รองหัวหน้าพรรคความหวังใหม่
- 15 พฤษภาคม 2543 เลขาธิการพรรคความหวังใหม่
- 6 มกราคม 2544 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคความหวังใหม่
- 17 กุมภาพันธ์ 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พ้น 3 ต.ค.2545)
- 14 กรกฎาคม 2545 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
- 3 ตุลาคม 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ้น 10 มี.ค.2547)
- 10 มีนาคม 2547 รองนายกรัฐมนตรี (พ้น 6 ต.ค.2547)
- 6 ตุลาคม 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
- 14 มีนาคม 2548 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
- 25 เมษายน 2548 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พ.ค.50)
- 7 มิถุนายน 2548 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
- 2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย

ตำแหน่งอื่นๆ
- อาจารย์วิทยาลัยครูสงขลา
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยครูยะลา
- 19 พฤศจิกายน 2545 กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 27 ธันวาคม 2548 ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านนโยบายขจัดยาเสพติด
- 27 ธันวาคม 2548 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

ยศหรือขั้น

เครื่องราช
- ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- เหรียญราชการชายแดน
- เหรียญสนองเสรีชน
- 17 ธันวาคม 2539 อะมีรุ้ลฮัจย์ หรือ รออิสบิซา ตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ)
- 2547 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement