ประวัติสุชาติ ธาดาธำรงเวช ข้อมูลล่าสุดของสุชาติ ธาดาธำรงเวช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุชาติ ธาดาธำรงเวช

สุชาติ ธาดาธำรงเวช

สุชาติ ธาดาธำรงเวช

เพศ ชาย
วันที่เกิด 8 ส.ค. 2495
อายุ 69 ปี
ปรากฏการณ์ใหม่ ในแวดวงการศึกษาเมืองไทย... เมื่อเด็ก ม.4 ลุกขึ้นประท้วงอดข้าวอดน้ำ หลังไม่ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเดิม เหตุไม่ผ่านหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อของ สพฐ. ที่เพิ่งปรับเปลี่ยนไปเมื่อเร็วๆ นี้

ด้าน รมว.ศธ. "สุชาติ ธาดาธำรงเวช" รีบแจงบอก ร.ร.ดังกล่่าวไม่มีการทุจริต หรือรับสินบนแต่อย่างใด รับรู้สึกเห็นใจนักเรียนกลุ่มนี้ แถมยังระบุอีกว่า เรื่องนี้มีบุคคลอยู่เบื้องหลัง ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่า ระบบการรับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการมีปัญหา!!!

ชื่อ ศาสตราจารย์ สุชาติ นามสกุล ธาดาธำรงเวช

บิดา นายสมาน ธาดาธำรงเวช

มารดา นางหงษ์ ธาดาธำรงเวช (ถึงแก่กรรม)

ชื่อคู่สมรส วัชรี ธาดาธำรงเวช

จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร 1 คน ธิดา 1 คน

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 5 คน ของนายสมาน และนางหงษ์ ธาดาธำรงเวช (สวด 16-21 เม.ย.2555 พระราชทานพลิงศพ 22 เม.ย.2555 เวลา 16.00 น. วัดตรีฯ)

การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดทองศาลางาม
- มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ปี 2518 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2522 ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ จาก The London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ McMaster University ประเทศแคนาดา
ปี 2534 ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งปัจจุบัน
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 10 พรรคเพื่อไทย
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
2518 อาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ร่วมงานกับธนาคารโลก (The World Bank) ในตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์
5 ตุลาคม 2534 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ตำแหน่งทางการเมือง
2 สิงหาคม 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (พ้นตำแหน่ง 9 ก.ย.2551)
20 กันยายน 2551 หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (ลาออก 19 พ.ย.2551)
24 กันยายน 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 10 พรรคเพื่อไทย
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่งอื่นๆ
17 พฤศจิกายน 2535 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
2536 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
2536 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2537 ผู้จัดรายการเศรษฐกิจวันนี้ ทางสถานีโทรทัศน์สี ช่อง 5
2538 ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการคลังฯ สภาผู้แทนราษฎร
2540 ที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกิจการเงินและการลงทุนหอการค้าไทย
22 พฤษภาคม 2544 กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
7 สิงหาคม 2544 กรรมการการประปานครหลวง (ลาออก)
13 สิงหาคม 2546 กรรมการปิโตรเลียม (หมดวาระ 12 ส.ค.2549)
30 กันยายน 2548 กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (แทนนายวิโรจน์ นวลแข) (ลาออก)
5 กันยายน 2549 กรรมการปิโตรเลียม
10 กุมภาพันธ์ 2555 รองประธานกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
24 เมษายน 2555 กรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย
8 พฤษภาคม 2555 กรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement