ประวัติวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ข้อมูลล่าสุดของวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 2 พ.ย. 2502
อายุ 62 ปี
กลายเป็นปัญหาระดับประเทศไปแล้วกับประเด็น ฟุตบอลยูโร2012 จอดำ หลังจากจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ออกมาปฏิเสธว่าไม่สามารถให้ ทรู วิชั่นส์ สามารถชมการถ่ายทอดสดทางสัญญาณของฟรีทีวีได้ เพราะทางยูฟ่าไม่อนุญาติ ล่าสุด รัฐบาลต้องมารับหน้าเสื่อเข้าไกล่เกลี่ย โดยมี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ดูแลคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรียกผู้ประกอบการ ทั้งแกรมมี่ และทรูมานั่งโต๊ะเจรจา เพื่อหาทางออกให้กับปัญหาจอดำ พร้อมทั้งเล็งออกมาตรการณ์เยียวยา ซึ่งภาพรวมก็เป็นไปในทางบวก....

ชื่อ : วรวัจน์ นามสกุล เอื้ออภิญญกุล

บิดา : ดร.เมธา เอื้อภิญญกุล

มารดา : นางธีรวัลย์ เอื้อภิญญกุล (ถึงแก่กรรม)

ประวัติครอบครัว

ชื่อพี่น้อง 1. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล สมรสกับ อรัญญา จำเดิม
2. น.ส.ปานหทัย เอื้ออภิญญกุล สมรสกับ นพ.ทศพร เสรีรักษ์
3. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล สมรสกับ เมธีนาถ อินทนันท์
4. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

การศึกษา และดูงาน

- อนุบาล โรงเรียนอนุบาลแพร่
- ประถมศึกษา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา, โรงเรียนเซนต์จอห์น และโรงเรียนวัดเมธังกราวาส
- มัธยมศึกษา โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

ตำแหน่งปัจจุบัน

3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. แพร่ เขต 3 พรรคเพื่อไทย (49,504 คะแนน)
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

- กรรมการผู้จัดการบริษัท ลานนายาสูบ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ เอ็ม แอนด์ เอ็ม เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
- นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

ปี 2537-2538 กรรมาธิการบริหารสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ปี 2538-2539 อุปนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ปี 2539-2540 ที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ปี 2537-2539 ประธานคณะอนุกรรมาธิการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานบุคคล สมาคมสันนิบาติ เทศบาลแห่งประเทศไทย
ปี 2534 ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดแพร่

ตำแหน่งทางการเมือง

17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. แพร่ พรรคชาติไทย
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
17 พฤศจิกายน 2540 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
22 ตุลาคม 2541 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นายจองชัย เที่ยงธรรม)
14 กรกฎาคม 2542 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นายจองชัย เที่ยงธรรม)
17 เมษายน 2543 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายจองชัย เที่ยงธรรม)
6 มกราคม 2544 ส.ส. แพร่ เขต 3 พรรคไทยรักไทย
28 กุมภาพันธ์ 2544 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายประชา มาลีนนท์)
12 มิถุนายน 2544 กรรมาธิการการต่างประเทศ
18 พฤศจิกายน 2546 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร)
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. แพร่ เขต 3 พรรคไทยรักไทย (49,370)
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 เมษายน 2549 ส.ส. แพร่ เขต 3 พรรคไทยรักไทย
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. แพร่ พรรคพลังประชาชน (174,306 คะแนน) (ใบเหลือง 12 ม.ค.2551)
20 มกราคม 2551 ส.ส. แพร่ พรรคพลังประชาชน (135,316) (เลือกตั้งใหม่)
18 กุมภาพันธ์ 2551 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
24 กันยายน 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
1 ธันวาคม 2551 ส.ส. แพร่ พรรคเพื่อไทย
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. แพร่ เขต 3 พรรคเพื่อไทย (49,504 คะแนน)
9 สิงหาคม 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ้น 18 ม.ค.2555)
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement