ประวัติการุณ ใสงาม ข้อมูลล่าสุดของการุณ ใสงาม

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

การุณ ใสงาม

การุณ ใสงาม

การุณ ใสงาม

เพศ ชาย
วันที่เกิด 1 ต.ค. 2495
อายุ 69 ปี
กลายเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของ ปชช. อีกข่าวตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวานนี้ เมื่อ "การุณ ใสงาม" อดีต ส.ว.บุรีรัมย์ และแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ขังตัวเองอยู่ภายในรถ หลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แจ้งว่ามาจากกองปราบปราม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ประโคนชัย ประมาณ 40 นาย เข้าล้อม จับกุม ตามหมายจับจากคดีบุกยึดสนามบินสุวรรณภูมิ แต่กระนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังทำอะไรไม่ได้ เพราะมีมวลชนกว่า 300 คน มาขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้รถยก นำตัวไปที่ สภ.ประโคนชัย

ซึ่งนายการุณเอง ระบุว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ถูกล้อมจับแบบนี้ พร้อมทั้งยืนยันว่า จะไม่ออกจากรถแน่นอน หากเจ้าหน้าที่อยากได้ตัว ก็ให้พังรถเข้ามาจับแทน.

ชื่อ-สกุล : การุณ ใสงาม

การศึกษา และดูงาน
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ตำแหน่งปัจจุบัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- ทนายความ และนักธุรกิจ
- 18 เมษายน 2526 ส.ส. บุรีรัมย์
- 27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. บุรีรัมย์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 29 เม.ย. 2531)
- 30 สิงหาคม 2531 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- 29 ธันวาคม 2532 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- 27 พฤศจิกายน 2533 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. บุรีรัมย์ เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
- 15 สิงหาคม 2538 รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง คนที่ 1
- 24 กันยายน 2538 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539
- 2539 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดบุรีรัมย์ (ส.ส.ร. บุรีรัมย์)
- รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมืองสภาผู้แทนราษฎร
- 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. (สอบตก) บุรีรัมย์ เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์
- 4 มีนาคม 2543 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดบุรีรัมย์ (ลำดับที่ 5 ของ จ.บุรีรัมย์ ด้วยคะแนน 52,715)
- 28 สิงหาคม 2543 กรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
- 28 สิงหาคม 2543 กรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา
- 20 สิงหาคม 2544 กรรมาธิการการปกครอง
- 20 สิงหาคม 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน คนที่ 2
- 31 สิงหาคม 2544 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)
- 25 ธันวาคม 2546 กรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์
- 1 มกราคม 2550 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- 13 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- 21 กันยายน 2550 รองหัวหน้าพรรคประชาราช (ลาออก)
- 15 ตุลาคม 2550 รองหัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย (ลาออก 15 ก.พ.2551)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement