ประวัติว่าที่ ร.ต. สุเมธ ฤทธาคนี ข้อมูลล่าสุดของว่าที่ ร.ต. สุเมธ ฤทธาคนี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ว่าที่ ร.ต. สุเมธ ฤทธาคนี

ว่าที่ ร.ต. สุเมธ ฤทธาคนี

ว่าที่ ร.ต. สุเมธ ฤทธาคนี

เพศ ชาย
วันที่เกิด 2 ก.พ. 2505
อายุ 58 ปี
กลายเป็นว่าผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี ที่ปรากฎออกมาว่า ว่าที่ ร.ต.สุเมธ ฤทธาคนี อดีต สส.พรรคเพื่อไทย พ่ายแพ้ย่อยยับแก่ผู้สมัครจากพรรคคู่แข่ง ด้วยคะแนนที่ทิ้งห่างกันเป็นแสน ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นปมต่อว่าต่อขานอย่างหนัก แม้ในหน้าเว็บไซต์ของคนเสื้อแดงเองก็ตาม ยังไม่วายจะก่นด่ากันระงม บางส่วนอ้างถึง นักการเมืองที่ลงเวทีจากระดับประเทศมาหาช่องน้อยของตนเองในเวทีจังหวัด โดยไม่คิดถึงเสียงของประชาชนที่เลือกตั้งให้เข้าไปเป็น สส. และงบประมาณชาติ ที่ต้องมาจัดการเลือกตั้งซ่อมสนองตัณหา และปฏิเสธไม่ได้ว่าผลของการพ่ายแพ้การเลือกตั้งนายกฯ อบจ.ปทุมธานี ครั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากความไม่พอใจพรรคเพื่อไทยของประชาชนจากกรณี"มหาอุทกภัย"ที่ผ่านมา กลับกลายเป็นว่าแม้กระทั่ง"คนเสื้อแดง"เองก็ยังตามมาเหยียบซ้ำเข้าไปอีก...

ชื่อ-สกุล : ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี

วันที่เกิด 2 กุมภาพันธ์ 2505

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรของนายสำเนียง และนางอำรง ฤทธาคนี
- ภรรยาชื่อ นางเวนิกา

การศึกษา :
- ปริญญาเอก สังคมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาการเมือง
- ปริญญาโท (นโยบายและแผนฯ) มหาวิทยาลัยเกริก
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
6 มกราคม 2544 ส.ส. ปทุมธานี เขต 3 พรรคไทยรักไทย
12 มิถุนายน 2544 โฆษกคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
2 เมษายน 2549 ส.ส. ปทุมธานี เขต 2 พรรคไทยรักไทย
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ปทุมธานี เขต 2 พรรคพลังประชาชน (86,102)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการแรงงาน
1 กรกฎาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน
7 ธันวาคม 2551 ส.ส. ปทุมธานี เขต 2 พรรคเพื่อไทย
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ปทุมธานี เขต 5 พรรคเพื่อไทย (23,582 คะแนน) (ลาออก 8 มี.ค.2555)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement