ประวัติชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ข้อมูลล่าสุดของชัชชาติ สิทธิพันธุ์
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 24 พ.ค. 2509
อายุ 52 ปี
ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัย ร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 2 ล้านล้านบาท ขัดรัฐธรรมนูญ ได้ทำให้ "ชัชชาติ"ผู้ได้ฉายารัฐมนตรีแข็งแกร่งที่สุดในปฐพี ต้องออกมาขอโทษประชาชนตามจังหวัดต่างๆ ที่ตัวเขาเองได้ทุ่มเต็มที่ในการลงพื้นที่โปรโมท ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของโครงการโดยเฉพาะรถไฟฟ้าความเร็วสูง

แต่ก็ขอน้อมรับคำวินิจฉัยของศาล พร้อมๆกับการหาทางออกเดินหน้าต่อ หากได้กลับมาเป็นรัฐบาล เพราะโครงการไม่ได้ถูกปฏิเสธแต่เป็นเรื่องของวิธีการ ซึ่งต้องรอรัฐบาลใหม่มาตัดสินใจ ว่าจะหาแหล่งเงินมาจากที่ใด โดย"ชัชชาติ" ยังเชื่อว่ามีประชาชนยังรอโครงการนี้อยู่ และจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอน. ...

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ชื่อเล่น : ทริพ

การศึกษา :
ปริญญาเอก: สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จาก University of Illinois at Urbana Champaign
ปริญญาโท: สาขาวิศวกรรม โครงสร้าง จาก Massachusetts Institute of Technology และนักศึษาทุนอานันทมหิดล
ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement