ประวัติชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ข้อมูลล่าสุดของชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 24 พ.ค. 2509
อายุ 55 ปี
ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัย ร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 2 ล้านล้านบาท ขัดรัฐธรรมนูญ ได้ทำให้ "ชัชชาติ"ผู้ได้ฉายารัฐมนตรีแข็งแกร่งที่สุดในปฐพี ต้องออกมาขอโทษประชาชนตามจังหวัดต่างๆ ที่ตัวเขาเองได้ทุ่มเต็มที่ในการลงพื้นที่โปรโมท ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของโครงการโดยเฉพาะรถไฟฟ้าความเร็วสูง

แต่ก็ขอน้อมรับคำวินิจฉัยของศาล พร้อมๆกับการหาทางออกเดินหน้าต่อ หากได้กลับมาเป็นรัฐบาล เพราะโครงการไม่ได้ถูกปฏิเสธแต่เป็นเรื่องของวิธีการ ซึ่งต้องรอรัฐบาลใหม่มาตัดสินใจ ว่าจะหาแหล่งเงินมาจากที่ใด โดย"ชัชชาติ" ยังเชื่อว่ามีประชาชนยังรอโครงการนี้อยู่ และจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอน. ...

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ชื่อเล่น : ทริพ

การศึกษา :
ปริญญาเอก: สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จาก University of Illinois at Urbana Champaign
ปริญญาโท: สาขาวิศวกรรม โครงสร้าง จาก Massachusetts Institute of Technology และนักศึษาทุนอานันทมหิดล
ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement