ประวัติสันติ พร้อมพัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของสันติ พร้อมพัฒน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สันติ พร้อมพัฒน์

สันติ พร้อมพัฒน์

สันติ พร้อมพัฒน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 1 ม.ค. 2495
อายุ 69 ปี
ประเด็นโยกย้ายแบบฟ้าผ่านางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังไม่มีทีท่ายุติอีกฝ่ายที่ถูกย้ายบอกเพราะไปขัดแย้งเรื่องการก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ส่วนอีกฝ่ายนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ บอกเหตุผลสั่งย้ายเพราะใช้เงินผิดประเภทในการเดินทางไปต่างประเทศเมื่อครั้นเป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามที่สตง.ระบุและให้ดำเนินทางวินัย จำเป็นต้องโยกย้ายและตั้งคณะกรรมการสอบวินัย

งานนี้"รัฐมนตรีสันติ" ต้องรีบแจงแบบร่ายยาว โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างที่ทำการกระทรวงมูลค่า 1,290 ล้านเศษ ซึ่งยืนยันว่าไม่มีความพยายามล้มประมูล หากไม่เช่นนั้นคงไม่นำเข้าครม.เพื่อขอความเห็นชอบแน่ แต่ปรากฏว่าการขออนุมัติงบไม่ถูกต้องตามมติครม. 10 ก.พ.2552 จึงมีหนังสือถึงนางพนิตา เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2554 ให้ชี้แจงการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง และขั้นตอนดำเนินการทั้งหมดว่ามีความถูกต้องและเคร่งครัดหรือไม่ แต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีการชี้แจงใดๆ นั่นคือคำชี้แจงของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง

ส่วนวันที่ 15 มี.ค.นี้ ก็ต้องรอฟังนางพนิตา จะแถลงไขอย่างไร ? ท่ามกลางพรรคประชาธิปัตย์ที่รอเสียบรออัดรัฐบาลในประเด็นดังกล่าวโดยอ้างไม่ได้ปกป้อง แต่เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมต่อข้าราชการหญิงดีกรีข้าราชการดีเด่น ที่ไม่เคยมีมลทินมาก่อน...

ชื่อ-สกุล : สันติ พร้อมพัฒน์

นามแฝง/ฉายา : สันติ พร้อมทวีสิทธิ์

บิดา นายโซะเฮียง แซ่เล้า

มารดา นางซิ่วแฮ แซ่เล้า

ประวัติครอบครัว
เดิมชื่อ เตียวเส็ง แซ่เล้า เปลี่ยนชื่อ-สกุลเป็น สันติ พร้อมทวีสิทธิ์ และเปลี่ยนชื่อสกุล เป็น พร้อมพัฒน์
(เตียวเส็ง แซ่เล้า / สันติ พร้อมทวีสิทธิ์ / สันติ พร้อมพัฒน์)

ภรรยาชื่อนางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ (หย่า) มีบุตร-ธิดา 5 คน
มีบุตรชาย ชื่อนายพัฒนา พร้อมพัฒน์

การศึกษา และดูงาน
- ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชจากวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี 2547 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งปัจจุบัน
9 สิงหาคม 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 15 พรรคเพื่อไทย
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- ประธานกรรมการบริษัท นวพัฒนาธานี จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาที่ดินและอสังหา
ริมทรัพย์ รวมทั้งประกอบอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและชิ้นส่วนรถยนต์

2537 ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ)
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. เพชรบูรณ์ เขต 2 พรรคความหวังใหม่ สมัยที่ 1 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
27 กรกฎาคม 2538 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายมนตรี ด่านไพบูลย์)
15 สิงหาคม 2538 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ คนที่ 3
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. เพชรบูรณ์ เขต 2 พรรคความหวังใหม่ สมัยที่ 2
4 ธันวาคม 2539 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการทหาร
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 สิงหาคม 2540 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- กรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่
5 มีนาคม 2544 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
15 ตุลาคม 2545 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิเชษฐ สถิรชวาล)
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการคมนาคม
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 2 พรรคพลังประชาชน
6 กุมภาพันธ์ 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พ้นตำแหน่ง 9 ก.ย.2551)
24 กันยายน 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
7 ธันวาคม 2551 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 2 พรรคเพื่อไทย
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 15 พรรคเพื่อไทย
9 สิงหาคม 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตำแหน่งอื่น ๆ
- ประธานกรรมการบริษัทนวพัฒนาธานี พัฒนาที่ดิน และผลิตชิ้นส่วนเคื่องจักรและรถยนต์
26 กุมภาพันธ์ 2551 กรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและระบบขนส่งมวลชน
12 มิถุนายน 2551 กรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (กขต.)
19 สิงหาคม 2551 กรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (รศก.)
10 กุมภาพันธ์ 2555 รองประธานกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

เครื่องราช
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement