ประวัติถิรชัย วุฒิธรรม ข้อมูลล่าสุดของถิรชัย วุฒิธรรม

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ถิรชัย วุฒิธรรม

ถิรชัย วุฒิธรรม

ถิรชัย วุฒิธรรม

เพศ ชาย
วันที่เกิด 24 มี.ค. 2493
อายุ 71 ปี
อ้างว่าติดภารกิจในการพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ และต้องเตรียมตัวเป็นทีมงานสู้ศึกเลือกตั้ง กทม. ให้กับพรรคเพื่อไทย นายถิรชัย วุฒิธรรม จึงต้องลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เวลานี้ พรรคเพื่อไทยมีตัวเลือกคือ นายปลอดประสพ สุรัสวดี และ คุณหญิงหน่อย-สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลงแข่งขัน แต่ยังมีเวลาเหลืออีกกว่า 1 ปี จึงยังไม่มีอะไรแน่นอน นายถิรชัย อาจเป็นตัวเลือกที่ 3 ก็เป็นได้...

ชื่อ - นามสกุล : นายถิรชัย วุฒิธรรม

วันเกิด : 24 มีนาคม 2493

การศึกษา   :
      -  โรงเรียนอํานวยศิลป์ พระนคร
      -  ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
      -  ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา American Coastline University
      -  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
      -  ปริญญาตรี  สาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ
      -  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 


การทํางาน :
      -  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      -  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
      -  ที่ปรึกษาประธานกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
      -  กรรมการบริหารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
      -  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
      -  ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี, ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
      -  ที่ปรึกษาประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
      -  คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
      -  อุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
      -  อุปนายกสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
      -  กรรมการบริหารบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
      -  กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
      -  กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและพัฒนารัตนบัณฑิต 
      -  กรรมการสภาวิทยาลัยกรุงธนเชียงราย
      -  ประธานมูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทย
      -  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ว่าราชการกรงเทพมหานคร(นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement