ประวัตินคร มาฉิม ข้อมูลล่าสุดของนคร มาฉิม

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นคร มาฉิม

นคร มาฉิม

นคร มาฉิม

เพศ ชาย
วันที่เกิด 3 พ.ค. 2509
อายุ 55 ปี
ออกมาเปิดเผยว่าถูกมือมืดส่งจดหมายขู่ฆ่ายกครัว หลังเข้ามาทำงานเป็น รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญแก้ปัญหาที่ดินและป่าไม้สภาผู้แทนราษฎร สำหรับ นายนคร มาฉิม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ที่กำลังเดินหน้าตามติดตรวจสอบรุกป่าเชียงรายย้อนหลัง 17 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ป.ในอดีต หรือ ป.ป.ช.ในปัจจุบัน) ได้เคยมีมติว่า มีการบุกรุกออกโฉนดในพื้นที่ป่าจริง พร้อมกับชี้มูลความผิดของส่วนราชการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม 41 ราย และยังให้เพิกถอนโฉนด 507 โฉนด จำนวนพื้นที่ 13,600 ไร่

อย่างไรก็ตาม จะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดชี้แจงว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เวลาล่วงเลยมานานถึง 17 ปี

ชื่อ - นามสกุล : นายนคร มาฉิม

วันที่เกิด : 3 พฤษภาคม 2509

ประวัติบุคคลสำคัญ

บิดา นายลา
มารดา นางจันทร์ทา

ถิ่นกำเนิด : จ. พิษณุโลก

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งปัจจุบัน :
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. พิษณุโลก เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ (45,822 คะแนน)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
-6 มกราคม 2544 ส.ส. พิษณุโลก เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
-12 มิถุนายน 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ คนที่ 3
-12 มิถุนายน 2544 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
-1 ตุลาคม 2546 กรรมาธิการการตำรวจ
-6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. พิษณุโลก เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ (29,793)
-16 มีนาคม 2548 กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)
-22 เมษายน 2548 ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
-23 ธันวาคม 2550 ส.ส. พิษณุโลก เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (89,163 คะแนน)
-27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการแรงงาน
-3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. พิษณุโลก เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ (45,822 คะแนน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement