ประวัติพิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์ ข้อมูลล่าสุดของพิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์

พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์

พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาแฉกลางที่ประชุม กมธ.ชายแดน เกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ว่า มีผู้แทนฯบางคนเป็นหัวโจกขบวนการ เสียงดังกล่าวเป็นของ พล.ต.ต.พิเชษฐ์  ปิติเศรษฐพันธุ์ ผบก.ภ.ปัตตานี เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะหากเป็นจริง ปัญหาดังกล่าวจะไม่มีวันจบสิ้น และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน

ชื่อ - นามสกุล : พลตำรวจตรีพิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์

ตำแหน่งปัจจุบัน :
-7 กันยายน 2552 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
-12 มกราคม 2541 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
-1 พฤษภาคม 2542 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
-16 ธันวาคม 2545 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอรามัน จังหวัดยะลา
-18 ธันวาคม 2546 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสตูล
-1 ตุลาคม 2547 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
-1 ตุลาคม 2551 ผู้บังคับการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
-16 กุมภาพันธ์ 2552 ผู้บังคับการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการประจำหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ) (สบ 10)
-7 กันยายน 2552 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

ยศหรือขั้น :
-1 ตุลาคม 2551 พลตำรวจตรี
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement