ประวัติอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ข้อมูลล่าสุดของอารักษ์ ชลธาร์นนท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อารักษ์ ชลธาร์นนท์

อารักษ์	 ชลธาร์นนท์

อารักษ์ ชลธาร์นนท์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 16 พ.ค. 2493
อายุ 71 ปี
ถือเป็นมือดีข้างตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อีกคน สำหรับ นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยล่าสุด นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรมว.คลัง ได้แสดงความเป็นห่วงแนวความคิดแผนการแปรรูป บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งในฐานะเจ้ากระทรวงผู้ควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจแห่งนี้โดยตรงมีความคิดเห็นว่า

"ตามความคิดเห็นส่วนตัว การขายหุ้น ปตท.ในฐานะที่ผมกำกับดูแลกระทรวงพลังงานนั้นขอย้ำว่านี่เป็นการสมมติ ถึงจะมีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้แล้ว รัฐก็ยังจะถือหุ่้นใน ปตท. ถึง 49% อยู่ดี ซึ่งรัฐก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดมีอำนาจในการบริหารจัดการอย่างเต็มที่"

ได้ฟังแบบนี้แล้ว คนใช้พลังงานคงมีความรู้สึกหนาว ๆ ร้อน ๆ กันแล้ว

ชื่อ -นามสกุล : นาย อารักษ์ ชลธาร์นนท์

วันที่เกิด : 16 พฤษภาคม 2493

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพมหานคร

การศึกษา และดูงาน :
- ปี 2506 ประถมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
-ปี 2511 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
-ปี 2514 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
-ปี 2516 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
-ปี 2516-2521 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-ปี 2521-2528 วิศวกร ผู้จัดการแผนกสื่อสาร บริษัทแองโกลไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
-ปี 2528-2533 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารบริษัท บอร์เนียวเทค จำกัด
-ปี 2532-2533 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าคราฟ จำกัด
-ปี 2533-2535 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Telecom และรองกรรมการผู้อำนวยการสายปฎิบัติการที่ 3 กลุ่มบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์
-ปี 2536 รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสสาย AIS
-ปี 2536 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
-28 มีนาคม 2537 กรรมการผู้อำวยการ บริษัท ชินวัตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ประธานกรรมการ สายธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจใหม่ของบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแคปปิตอล โอเค และบริษัทไทย แอร์ เอเชีย
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยคม จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร สายสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
-13 ธันวาคม 2554 กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งทางการเมือง :
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ยศหรือขั้น :
เครื่องราช :
- 2534 นักบริหารดีเด่นแห่งวงการ ทรานสปอร์ต แอนด์คอมมิวนิเคชั้น โดยนิตยสารทรานสปอร์ต แอนด์
คอมมิวนิเคชั่น
- 21 ธันวาคม 2552 วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 11
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement