ประวัติธีรยุทธ บุญมี ข้อมูลล่าสุดของธีรยุทธ บุญมี
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธีรยุทธ บุญมี

ธีรยุทธ บุญมี

ธีรยุทธ บุญมี

เพศ ชาย
วันที่เกิด 10 ม.ค. 2493
อายุ 68 ปี
"จริยธรรมที่ล้มเหลวของไทย ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยเกิดคอร์รัปชัน กลายเป็นค่านิยม ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น ชนชั้นนำที่เข้าใจเรื่องความมั่นคง จะทำให้รัฐไทยปรับตัวเข้มแข็งขึ้น แต่ก็ยังไม่ใช่ความเข้มแข็งที่แท้จริงทั้งหมด แต่ต้องให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นตัวนำ จึงจะแก้ไขวิกฤติของประเทศได้

อนาคตของรัฐไทย คือ ปรับตัวให้เข้มแข็ง มีระบบราชการที่มีคุณธรรม กลไกทางสังคม หรือ ประชาชนต้องคอยตรวจสอบถ่วงดุล"

ทั้งนี้ ยังได้กล่าวถึง กรณีการทำงานของ คสช. 1 เดือน ที่ผ่านมา ด้วยว่า ส่วนตัวจะขอรอดูการทำงานไปอีกระยะหนึ่งก่อน ยังไม่ขอแสดงความเห็นในตอนนี้

แน่นอน พร้อมเมื่อไหร่ คงออกมาพูดแน่ เชื่อว่าใครๆก็อยากฟัง เพราะอาจารย์ธีรยุทธ ถือเป็นมืออาชีพ ที่วิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจการเมือง มาทุกยุคทุกสมัย จะพลาดโอกาสได้อย่างไรกัน ขนาดออกมายืนยันว่า ไม่กลัวด้วยใช่ไหมครับ

...ก็ขอแคะขี้หูรอฟังด้วยใจจดจ่อละกัน...

ชื่อ-สกุล : นาย ธีรยุทธ บุญมี

ชื่อเล่น : ต๋อย

บิดา : นายฉิม

มารดา : นางสมจิตร บุญมี (สวดพระอภิธรรม ถึง 16 มี.ค.2545 วัดธาตุทอง ฌาปนกิจ17 มี.ค.2545 เวลา 15.00 น.)

ถิ่นกำเนิด กรุงเทพมหานคร

ชื่อคู่สมรส ศิริพร นามสกุลเดิมของคู่สมรส สุนทโรทก
จำนวนบุตร-ธิดา 1 คน บุตร 1 คน ธิดา - คน

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 1 คน (เสียชีิวิต)
ชื่อพี่น้อง
1. ตรี
2. (ผู้หญิง เสียชีวิต)
3. นายธีรยุทธ บุญมี (ต๋อย)
4. ต่อ
5. ต๋อ ภรรยาชื่อนางศิริพร บุญมี (ตุ๊ก) (สมรส 16 ก.ค.2519) มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ พุทธพร บุญมี (ติ๊ต่าง)

การศึกษา :
- ปริญญาเอก สาขาสังคมมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยไนเมเกน ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ไม่ได้สอบวิทยานิพนธ์เลิกเรียนก่อน)
- ปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2511 มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ด้วยคะแนนดีเด่นของประเทศ

ตำแหน่งปัจจุบัน การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- นักวิชาการของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษาสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันไทยคดีศึกษา
- อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement