ประวัติผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ ข้อมูลล่าสุดของผดุง ลิ้มเจริญรัตน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ผดุง ลิ้มเจริญรัตน์

ผดุง ลิ้มเจริญรัตน์

ผดุง ลิ้มเจริญรัตน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 10 พ.ย. 2492
อายุ 71 ปี
ผลพวงจากการลาออกของนายยงยุทธส่งผลให้ที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรีต้องหลุดพ้นจากตำแหน่งตามไปด้วย แต่นายผดุง แม้จะหลุดจากตำแหน่งเลขานุการ รมว.มหาดไทยก็อาจจะได้กลับมาทำงานในตำแหน่งประธาานคณะทำงาน รมว.มหาดไทยในเร็วๆ นี้...


ชื่อ-สกุล : นาย ผดุง ลิ้มเจริญรัตน์

วันที่เกิด 10 พฤศจิกายน 2492

การศึกษา และดูงาน
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เอสซีเอสเซท จำกัด
30 ตุลาคม 2544 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
15 ตุลาคม 2545 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
15 มีนคม 2548 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
- เลขานุการนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement