ประวัติบุญทรง เตริยาภิรมย์ ข้อมูลล่าสุดของบุญทรง เตริยาภิรมย์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บุญทรง เตริยาภิรมย์

บุญทรง เตริยาภิรมย์

บุญทรง เตริยาภิรมย์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 8 ก.ค. 2503
อายุ 61 ปี
ป.ป.ช. มีมติเป็นเอกฉันท์ แจ้งข้อกล่าวหา นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ กับพวกข้าราชการ บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุจริตจำนำข้าว รวม 15 ราย โดย ป.ป.ช.พิจารณาว่า ไม่มีการซื้อขาย หรือ ทำสัญญาการขายข้าวแบบจีทูจี หรือรัฐต่อรัฐจริง ส่วน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นประธาน กขช.ได้รับทราบ ข้อท้วงติงว่าอาจมีการทุจริตดังกล่าว แต่กลับละเลยเพิกเฉย ไม่ระงับยับยั้งความเสียหาย มหาศาล จึงอาจเป็นมูลความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. จึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการไต่สวน ...

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นาย บุญทรง เตริยาภิรมย์

บิดา นายทรวง เตริยาภิรมย์

มารดา นางสุมาลี เตริยาภิรมย์

การศึกษา :
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเคนตั๊กกี้ สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน :
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. เชียงใหม่ เขต 7 พรรคเพื่อไทย (27,369 คะแนน)
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
- รองประธานกรรมการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่
- กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการโรงเลื่อยจักรไทยพนาเชียงใหม่
6 มกราคม 2544 ส.ส. เชียงใหม่ เขต 3 พรรคไทยรักไทย
12 มิถุนายน 2544 เลขานุการคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. เชียงใหม่ เขต 3 พรรคไทยรักไทย (53,838)
28 มีนาคม 2548 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายสุวิทย์ คุณกิตติ)
8 สิงหาคม 2548 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายสรอรรถ กลิ่นประทุม)
2 เมษายน 2549 ส.ส. เชียงใหม่ เขต 3 พรรคไทยรักไทย
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. เชียงใหม่ เขต 2 พรรคพลังประชาชน (135,098 คะแนน)
18 กุมภาพันธ์ 2551 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการต่างประเทศ
1 ธันวาคม 2551 ส.ส. เชียงใหม่ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. เชียงใหม่ เขต 7 พรรคเพื่อไทย (27,369 คะแนน)
9 สิงหาคม 2554 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (พ้น 18 ม.ค.2555)
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งอื่นๆ :
27 พฤศจิกายน 2554 กรรมการและกลไกการปฏิบบัติงานฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement