ประวัติดอกเตอร์ นลินี ทวีสิน ข้อมูลล่าสุดของดอกเตอร์ นลินี ทวีสิน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ดอกเตอร์ นลินี ทวีสิน

ดอกเตอร์ นลินี ทวีสิน

ดอกเตอร์ นลินี ทวีสิน

เพศ หญิง
วันที่เกิด 12 ก.พ. 2503
อายุ 61 ปี
ไม่เว้นแม้แต่ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี "นลินี ทวีสิน" ล่าสุดถึงกับหัวเราะกับกระแสข่าวถูกปรับออกจาก ครม.ปู หลังจากบ้านเลขที่ 111 จะพ้นโทษการเมืองเร็วๆนี้ งานนี้เจ้าตัวบอกว่า ยังไม่ได้รับคำสั่ง หรือสัญญาณพิเศษใดๆ ตอนนี้ก็ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไป ส่วนการตัดสินใจนั้นก็ให้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย...จบข่าว

ชื่อ-สกุล : ดอกเตอร์ นลินี ทวีสิน

ประวัติครอบครัว
-เป็นบุตรของนายเดโอปราภาเดอร์ และนางสัมพันธ์

การศึกษา และดูงาน :
- หลักสูตรพรรคกาเรมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที่ 4 (พปป.4) สถาบันพระปกเกล้า
- อบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18
- ปริญญาเอก ด้านการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยรีเจนท์ รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์จากวิทยาลัยเซนต์แมรี รัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมิรกา
- ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำแหน่งปัจจุบัน :
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
1 กรกฎาคม 2548 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 15 สิงหาคม 2548 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
19 เมษายน 2549 สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (ลำดับที่ 10 ของ กทม. ด้วยคะแนน 29,589)
20 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์)
25 มีนาคม 2551 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์)
30 สิงหาคม 2554 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย
18 มกราคม 2555 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement