ประวัติกรุณา ชิดชอบ ข้อมูลล่าสุดของกรุณา ชิดชอบ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กรุณา ชิดชอบ

กรุณา ชิดชอบ

กรุณา ชิดชอบ

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
และแล้ว ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์อย่างไม่เป็นทางการ ก็เป็นดังที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ คือหนีไม่พ้น"กรุณา ชิดชอบ" หรือ คุณต่าย ภรรยาสุดที่รัก เนวิน ชิดชอบ ที่เคยมีชื่อติดอันดับภรรยา รัฐมนตรีที่มีที่ดินถือครองมากที่สุดเป็นอันดับ2 รองจากคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ โดยเคยแจ้ง ปปช.ไว้เมื่อปี พ.ศ.2549 ว่ามีทรัพย์สินรวมกว่า 752 ล้านบาท
ชื่อ : นาง กรุณา ชิดชอบ

ชื่อเล่น : ต่าย

ชื่อคู่สมรส : นายเนวิน ชิดชอบ

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 3 คน

สามีชื่อ นายเนวิน ชิดชอบ มีบุตรชาย 2 คน (สมรส 16 ธ.ค.2537)
ชื่อบุตรชาย
1. ด.ช.ชนน์ชนก ชิดชอบ (หนุน)
2. ด.ช.โชติชนก ชิดชอบ (แน่น) (เกิด 28 ธ.ค.2540)

การศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา ( M.A. MASTER OF MANAGMENT INFORMATION SYSTEM U.S.A.)
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ธุรกิจส่วนตัว
- บริษัท เชียงใหม่คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
- บริษัท เชียงใหม่คอนอาเชี่ยน จำกัด
- บริษัท อาเชี่ยน จำกัด
- บริษัท เชียงใหม่คอนสตรั๊คชั่น (1989) จำกัด
- บริษัท ล้านนาวิลล์ จำกัด
- บริษัท ล้านนา จำกัด

ตำแหน่งทางการเมือง :

17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. บุรีรัมย์ เขต 1 พรรคเอกภาพ
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการศึกษา
19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับและตรวจรายงานการประชุม
6 มกราคม 2544 ส.ส. บุรีรัมย์ เขต 2 พรรคชาติไทย (ลาออ 23 ก.ค.2547 ไปอยู่ไทยรักไทย)
12 มิถุนายน 2544 กรรมาธิการการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (ลาออก)
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. บุรีรัมย์ เขต 2 พรรคไทยรักไทย (57,264)
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
2 เมษายน 2549 ส.ส. บุรีรัมย์ เขต 2 พรรคไทยรักไทย (44,393)

เครื่องราช :

- ม.ว.ม.
5 ธันวาคม 2545 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement