ประวัติมนตรี ยอดปัญญา ข้อมูลล่าสุดของมนตรี ยอดปัญญา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

มนตรี ยอดปัญญา

มนตรี ยอดปัญญา

มนตรี ยอดปัญญา

เพศ ชาย
วันที่เกิด 8 ส.ค. 2493
อายุ 71 ปี
เป็นที่น่าเสียดายที่ไทยต้องสูญเสียคนมีความรู้ความสามารถในวงการศาลสถิตย์ยุติธรรม"มนตรี ยอดปัญญา" ประธานศาลฎีกา ได้ถึงอนิจกรรม สิริอายุ 63 ปี ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวและติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อคืนวันที่ 26 พ.ย.2554 ที่ผ่านมา หลังเข้ารับการผ่าตัดโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลศิริราช ญาติเตรียมตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

สำหรับ"มนตรี"เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 แทนนายสบโชค สุขารมณ์ ที่ได้เกษียณอายุราชการครบ 65 ปี ซึ่งได้ทำหน้าที่เกือบ 2 เดือน และมีอันต้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ถือป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นอย่างสูง สามารถจดจำฎีกาที่บรรพตุลาการเคยมีคำวินิจฉัยไว้ได้อย่างแม่นยำทั้งเลขที่ฎีกา องค์คณะผู้พิพากษาที่ตัดสินจนได้ชื่อว่าเป็น “ตู้ฎีกาเคลื่อนที่”และตลอดชีวิตผู้พิพากษากว่า 40 ปี ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในศาลฎีกา กระทั่งได้รับตำแหน่งสูงสุดด้วยวัย 63 ปี ส่วนภรรยาก็อยู่ในแวดวงเดียวกัน"ประทานพร ยอดปัญญา" รับราชการผู้พิพากษาศาลอุธรณ์ภาค  9

ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ยอดปัญญา

เกิดวันที่ : 8 สิงหาคม 2493

วันที่เสียชีวิต : 26 พฤศจิกายน 2554

การศึกษา :
-ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-ม.ศ. 4 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
- ม.ศ. 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
ระดับปริญญาตรี
- ปี 2519 นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2516
- ปี 2519 เนติบัณฑิต รุ่นที่ 27 ปี พ.ศ.2518

การทำงาน :
-ผู้พิพากษาจังหวัดขอนแก่น
-ผู้พิพากษาประจำกระทรวงช่วยทำงาน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่
-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก
-ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี
-ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
-ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
-ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา
-30 ก.ย.2552– รองประธานศาลฎีกา จะเกษียณอายุราชการปี 2556
- 1 ต.ค. 2554 ประธานศาลฎีกา
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement