ประวัติชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต ข้อมูลล่าสุดของชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต

ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต

ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต

เพศ ชาย
วันที่เกิด 6 ต.ค. 2517
อายุ 47 ปี
เห็นว่ามีบทบาททางการเมือง จนใครหลายคนคิดว่าเป็น ส.ส. สำหรับ โทรโข่งพรรคประชาธิปัตย์ ล่าสุด ฝันก็เป็นจริง เมื่อ นางผุสดี ตามไท ลาออกจาก ส.ส. บัญชีรายชื่อ เพื่อรับตำแหน่งรองผู้ว่าฯ กทม. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร ชื่อถัดมาก็ได้ลาออกเพื่อไปทำงานสนองโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส้มหล่นจึงตกมาที่ "ชวนนท์ โกมาลย์สุต" ....

ชื่อ - นามสกุล : นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต

ประวัติครอบครัว:
สมรสแล้วมีบุตร 2 คน

การศึกษา :
- ปี 2542 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปี 250 ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน :
- รับราชการประจำสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 13 มกราคม 2552 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กษิต ภิรมย์)
-6 สิงหาคม 2554 ได้รับเลือกเป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์

ตำแหน่งปัจจุบัน :
-6 สิงหาคม 2554 ได้รับเลือกเป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
-พ.ศ. 2553 - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
-พ.ศ. 2552 - ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement