ประวัติชินวรณ์ บุณยเกียรติ ข้อมูลล่าสุดของชินวรณ์ บุณยเกียรติ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 18 ธ.ค. 2499
อายุ 64 ปี
ครึกโครมอีกข่าว! "ชินวรณ์ บุญยเกียรติ" ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ แจ้งข้อกล่าวหาการทุจริตครุภัณฑ์ของสถาบันอาชีวศึกษากว่า 5 พันล้านบาท ด้านเจ้าตัวออกมาบอก ว่ายังไม่ทราบละเอียด แต่ก็พร้อมชี้แจง แถมย้ำว่าเรื่องนี้ ตนในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมาย "นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์" ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในช่วงนั้น กำกับดูแลกรมอาชีวศึกษาและดำเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

ชื่อ-นามสกุล : ชินวรณ์ บุณยเกียรติ

วัน/เดือน/ปีเกิด : 18 ธันวาคม 2499

ประวัติครอบครัว : บิดา นายช้น บุณยเกียรติ
มารดา นางพริ้ง รัตนบุรี

การศึกษา และดูงาน : - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ครูโรงเรียนบ้านกุยเหนือ อาจารย์โรงเรียนองค์การสวนยาง 1
- ครูใหญ่โรงเรียนแพรกกลาง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านคลองกุย
- วิทยากร ในการอบรมผู้บริหารโรงเรียนของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ผู้ประสานงานและติดตามโครงการพัฒนาของอดีตรัฐมนตรี คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์
- 19 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- 15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
- 15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการนโยบาย และติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการนโยบาย และติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 15 สิงหาคม 2538 รองประธานคณะกรรมาธิการนโยบายและติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 2

ตำแหน่งทางการเมือง
- 24 กรกฎาคม 2531 ส.ส.(สอบตก) นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
- 22 มีนาคม 2535 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1
- 13 กันยายน 2535 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
- 24 กุมภาพันธ์ 2538 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 15 สิงหาคม 2538 ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ คนที่ 1
- 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4
- 17 พฤศจิกายน 2540 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอาคม เอ่งฉ้วน)
- 6 ตุลาคม 2541 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- 13 กรกฎาคม 2542 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 11 เมษายน 2543 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอาคม เอ่งฉ้วน)
- 6 มกราคม 2544 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
- 12 มิถุนายน 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ คนที่ 2
- 12 มิถุนายน 2544 กรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
- 6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ (45,094)
- 5 มีนาคม 2548 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
- 16 มีนาคม 2548 กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)
- 27 เมษายน 2548 กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
- 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (187,663)
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการศึกษา
- 15 กรกฎาคม 2551 นายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์
- 23 ธันวาคม 2551 ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement