ประวัติชินวรณ์ บุณยเกียรติ ข้อมูลล่าสุดของชินวรณ์ บุณยเกียรติ

ข่าว

วิดีโอ

Thailand Web Stat
advertisement

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 18 ธ.ค. 2499
อายุ 62 ปี
ครึกโครมอีกข่าว! "ชินวรณ์ บุญยเกียรติ" ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ แจ้งข้อกล่าวหาการทุจริตครุภัณฑ์ของสถาบันอาชีวศึกษากว่า 5 พันล้านบาท ด้านเจ้าตัวออกมาบอก ว่ายังไม่ทราบละเอียด แต่ก็พร้อมชี้แจง แถมย้ำว่าเรื่องนี้ ตนในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมาย "นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์" ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในช่วงนั้น กำกับดูแลกรมอาชีวศึกษาและดำเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

ชื่อ-นามสกุล : ชินวรณ์ บุณยเกียรติ

วัน/เดือน/ปีเกิด : 18 ธันวาคม 2499

ประวัติครอบครัว : บิดา นายช้น บุณยเกียรติ
มารดา นางพริ้ง รัตนบุรี

การศึกษา และดูงาน : - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ครูโรงเรียนบ้านกุยเหนือ อาจารย์โรงเรียนองค์การสวนยาง 1
- ครูใหญ่โรงเรียนแพรกกลาง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านคลองกุย
- วิทยากร ในการอบรมผู้บริหารโรงเรียนของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ผู้ประสานงานและติดตามโครงการพัฒนาของอดีตรัฐมนตรี คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์
- 19 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- 15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
- 15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการนโยบาย และติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการนโยบาย และติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 15 สิงหาคม 2538 รองประธานคณะกรรมาธิการนโยบายและติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ 2

ตำแหน่งทางการเมือง
- 24 กรกฎาคม 2531 ส.ส.(สอบตก) นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
- 22 มีนาคม 2535 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1
- 13 กันยายน 2535 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
- 24 กุมภาพันธ์ 2538 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 15 สิงหาคม 2538 ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ คนที่ 1
- 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4
- 17 พฤศจิกายน 2540 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอาคม เอ่งฉ้วน)
- 6 ตุลาคม 2541 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- 13 กรกฎาคม 2542 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 11 เมษายน 2543 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอาคม เอ่งฉ้วน)
- 6 มกราคม 2544 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
- 12 มิถุนายน 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ คนที่ 2
- 12 มิถุนายน 2544 กรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
- 6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ (45,094)
- 5 มีนาคม 2548 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
- 16 มีนาคม 2548 กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)
- 27 เมษายน 2548 กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
- 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (187,663)
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการศึกษา
- 15 กรกฎาคม 2551 นายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์
- 23 ธันวาคม 2551 ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement