ประวัติชัย ชิดชอบ ข้อมูลล่าสุดของชัย ชิดชอบ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชัย ชิดชอบ

ชัย ชิดชอบ

ชัย ชิดชอบ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 5 เม.ย. 2471
อายุ 93 ปี
และแล้วก็ถึงเวลา ส.ส. รุ่นเก๋าลายครามอย่าง"ปู่ชัย" ออกมาแสดงความคิดเห็นกันบ้างเกี่ยวกับการบ้าน การเมือง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างคากันอยู่ในสภาฯ ปู่ชัย บอกว่า

"ส่วนตัวคิดว่าน่าจะแก้ไขเพียงบางมาตรา เช่น ม.237 ส่วนจะไปแก้ไขกันช่วงไหนนั้น ดูแล้วก็เหมาะไปหมด เพราะว่า...รัฐบาลเหลือเวลาน้อย"

และเมื่อรุ่นใหญ่พูดอะไรออกมาก็มักถูกตีความว่ามีนัยยะเสมอ แค่คำพูดที่ว่ารัฐบาลเหลือเวลาน้อยก็กระตุกวงนักข่าวได้ระดับหนึ่งแล้ว แต่ก่อนจะจาก ปู่ชัย ยังทิ้งท้ายไว้อีกว่า "กลัวจะไม่มีการเลือกตั้ง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีปฏวัติ ต้องไปตีความกันเองเอง...." ชอบพูดให้คิดกันเร่ือยเลย...

ชื่อ-สกุล : ชัย ชิดชอบ

วันเกิด : 5 เมษายน 2471

ครอบครัว :
- ภรรยาชื่อ นางละออง ชิดชอบ มีบุตร-ธิดา 6 คน ในจำนวนนี้มีลูกคนโตชื่อ เนวิน ชิดชอบ แกนนำพรรคภูมิใจไทย

การศึกษา:
- ม.ค.2546
ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อุดมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุระวิทยาคาร

การทำงาน/ตำแหน่งหน้าที่ :
- 16 มิถุนายน 2552
นายกองเอก เป็นกรณีพิเศษ
- 15 พฤษภาคม 2551
ประธานสภาผู้แทนราษฎร (ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาด้วย) (แทนนายยงยุทธ ติยะไพรัช)
- 18 กุมภาพันธ์ 2551
ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
- 23 ธันวาคม 2550
ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 4 พรรคพลังประชาชน
- 19 เมษายน 2549
สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดบุรีรัมย์
- 12 มิถุนายน 2544
ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคมนาคม
- 19 มีนาคม 2544
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคชาติไทย (เลื่อนขึ้นมาแทนคนที่เป็นรัฐมนตรี สนธยา คุณปลื้ม)
- 19 ธันวาคม 2539
กรรมาธิการการนโยบาย และติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กรรมาธิการการปกครอง
- 30 พฤษภาคม 2539
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2540
- 17 พฤศจิกายน 2539
ส.ส. บุรีรัมย์ เขต 2 พรรคเอกภาพ สมัยที่ 7
- 24 กันยายน 2538
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539
- 15 สิงหาคม 2538
กรรมาธิการการปกครอง
- 2 กรกฎาคม 2538
ส.ส. บุรีรัมย์ เขต 2 พรรคชาติไทย สมัยที่ 6 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 15 ตุลาคม 2535
กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมาธิการการปกครอง
- 13 กันยายน 2535
ส.ส. บุรีรัมย์ เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 5 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
- 27 กรกฎาคม 2529
ส.ส. บุรีรัมย์ เขต 1 พรรคสหประชาธิปไตย สมัยที่ 4 (ยุบสภา 29 เม.ย.2531)
- 18 เมษายน 2526
ส.ส. บุรีรัมย์ สมัยที่ 3
- 22 เมษายน 2522
ส.ส. บุรีรัมย์ สมัยที่ 2
- 10 กุมภาพันธ์ 2512
ส.ส. บุรีรัมย์ พรรคอิสระ สมัยที่ 1
สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) บุรีรัมย์ 5 สมัย
สมาชิกสภาแทศบาล (ส.ท.) 4 สมัย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement