ประวัติชลิต ดำรงศักดิ์ ข้อมูลล่าสุดของชลิต ดำรงศักดิ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชลิต ดำรงศักดิ์

ชลิต ดำรงศักดิ์

ชลิต ดำรงศักดิ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 10 พ.ย. 2496
อายุ 68 ปี
ถูกเด้งเป็นที่เรียบร้อย "ชลิต ดำรงศักดิ์" จากอธิบดีกรมชลประทาน ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลายฝ่ายวิจารณ์สาเหตุน่าจะมาจากการบริหารงานน้ำที่ผิดพลาด จนเป็นที่มาให้เกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.เกษตรฯ อ้างว่าเป็นการโยกย้ายตามความเหมาะสมของสถานการณ์

ชื่อ - นามสกุล : นาย ชลิต ดำรงศักดิ์

วันที่เกิด : 10 พฤศจิกายน 2496

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมศึกษา จากโรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- มัธยมศึกษา จากโรงเรียนการชลประทาน
- อุดมศึกษา จาก ADAMSON UNIVERSITY ประเทศฟิลิปปินส์
ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 18 มีนาคม 2552 อธิบดีกรมชลประทาน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 1 กุมภาพันธ์ 2521 นายช่างโยธา 5 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรวิชาชีพ 9 วช (วิศวกรรมโยธา) กรมชบประทาน
- 19 พฤษภาคม 2547 วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรวิชาชีพ 10 วช (วิศวกรรมโยธา) กรมชบประทาน
- 24 มกราคม 2550 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 18 มีนาคม 2552 อธิบดีกรมชลประทาน

ตำแหน่งอื่นๆ :
-12 เมษายน 2554 กรรมการการประปานครหลวง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement