ประวัติจรัญ ภักดีธนากุล ข้อมูลล่าสุดของจรัญ ภักดีธนากุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จรัญ ภักดีธนากุล

จรัญ ภักดีธนากุล

จรัญ ภักดีธนากุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 28 ก.พ. 2493
อายุ 70 ปี
เห็นท่าเรื่องจะยาว เมื่อ"จรัญ ภักดีธนากุล"ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลุกขึ้นมาเล่นบทขึงขังจี้ "ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์"อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แถลงชี้แจงกรณีคลิปฉาว พร้อมบอกพูดตรง ไปตรงมาไม่เช่นนั้นจะให้ใครยืนยันข้อเท็จจริง เพราะเรื่องนี้เจ้าตัวก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีเช่นกัน ต้องจับตาหลังจากนี้จะมีอะไรออกมาจากอดีตเลขาฯคนนี้หรือไม่

ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล

วันเดือนปีเกิด : 28 กุมภาพันธ์ 2493

ชื่อคู่สมรส : ทีปสุรางค์ นามสกุลเดิมของคู่สมรส สุนทรพันธุ์

จำนวนบุตร-ธิดา 4 คน :
1. นายภูมิธรรม ภักดีธนากุล
2. น.ส.นิพพิทา ภักดีธนากุล
3. นายวิมานะ ภักดีธนากุล
4. น.ส.หทัยธรรม ภักดีธนากุล

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมศึกษา โรงเรียนวุฑฒิศึกษา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดบวรนิเวศฯ
- ปี 2514 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2515 เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปี 2520 ปริญญาโท ทางด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
- ปี 2520-2521 เนติบัณฑิต Barrister at Law จากสำนักงานเกรย์อิน (Gray's Inn) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งปัจจุบัน : 28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 2516-2522 อาจารย์สอนกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (6ปี)
- 2522-2523 ผู้ช่วยผู้พิพากษา
- 2523-2525 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา
- 2525-2528 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง (ทำงานธุรการในสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม
- 1 ตุลาคม 2528 ผู้อำนวยการกองวิชาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
- 1 ตุลาคม 2531 ผู้พิพากษาศาลกระทรวงยุติธรรม
- 7 สิงหาคม 2532 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
- 2 มกราคม 2533 ผู้ช่วยศาลอุทธรณ์
- 1 เมษายน 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
- 1 กุมภาพันธ์ 2535 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
- 28 ธันวาคม 2535 รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
- 1 ตุลาคม 2537 เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
- 2 ตุลาคม 2540 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
- 1 กรกฎาคม 2544 เลขาธิการประธานศาลฎีกา
- 1 ตุลาคม 2549 ปลัดกระทรวงยุติธรรม (พ้น 2 พ.ค.2551)
- 28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 14 กันยายน 2538 กรรมการไต่สวนสาธารณะ
- 28 ธันวาคม 2539 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
- 12 กรกฎาคม 2543 กรรมการกฤษฎีกา
- 22 มกราคม 2545 กรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
- 9 กรกฎาคม 2545 กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นอุทธรณ์
- 20 กันยายน 2546 กรรมการกฤษฎีกา
- 20 เมษายน 2547 กรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
- 9 มิถุนายน 2547 กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นอุทธรณ์
- 16 ตุลาคม 2549 กรรมการกฤษฎีกา
- 21 พฤศจิกายน 2549 กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- 12 ธันวาคม 2549 กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ลาออก)
- 1 มกราคม 2550 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)
- 22 มกราคม 2550 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- 23 มกราคม 2550 กรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
- 25 มกราคม 2550 รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 2
- 18 ธันวาคม 2550 กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านกฎหมาย

ยศหรือขั้น :
- ศาสตราจารย์พิเศษ (พิเศษ)

เครื่องราช :
- 5 ธันวาคม 2538 มงกุฎไทย ชั้น (สายสะพาย) มหาวชิรมงกุฎ
- 5 ธันวาคม 2543 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- 6 มีนาคม 2539 ผู้ปฏิบัติการดีเด่นด้านการพัฒนาสตรี เนื่องในวันสตรีสากล

เพื่อนร่วมรุ่น :
- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน (เม.ย.2551)
1. นายจรัญ ภักดีธนากุล
2. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
3. นายสุพจน์ ไข่มุกด์
4. นายเฉลิมพล เอกอุรุ
5. นายนุรักษ์ มาประณีต
6. นายบุญส่ง กุลบุปผา
7. นายชัช ชลวร
8. นายจรูญ อินทจาร
9. นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement