ประวัติพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ข้อมูลล่าสุดของพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า

พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า

พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ว่าไปแล้วก็เหมือนฝนตกมานาน แต่ฟ้าเพิ่งมาผ่าเอากลางน้ำที่ท่วมนอง เมื่อ พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการ จ.ปทุมธานี โดนคำสั่งย้ายพ้นจากตำแหน่งมาช่วยราชการกระทรวงมหาดไทย เพราะทั้งที่จริง ก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นคิวหนึ่งที่อาจต้องพ้นหน้าที่ไปอันเนื่องมาจากหลายคนเข้าใจว่าใกล้ชิด นักการเมืองรุ่นใหญ่ จากพรรคภูมิใจไทย อริทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย พรคแกนนำรัฐบาล เนื่องเพราะพีระศักดิ์ เคยได้รับการแต่งตั้งไปเป็นพ่อเมืองบุรีรัมย์อยู่ช่วงระยะหนึ่ง ก่อนจะขยับเข้ามาเป็นพ่อเมืองปทุมธานี
แต่ถามไปถามมา เจ้ากระทรวงอย่าง มท.1 หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ก็ยืนยัน นอนยันว่าไม่เกี่ยวการเมือง แค่เห็นใจว่าเหนื่อยล้ามานานแล้ว จากการสู้กับน้ำท่วมที่ผ่านมา คงถึงเวลาต้องให้พัก หาคนใหม่ไปสู้ต่อบ้าง แต่ปรากฎการณ์โยกย้ายในวงราชการที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง มักมีข้อสงสัยคาใจใครหลายคนเสมอๆ เพราะคำว่า "ย้าย" มักถูกมองว่า "ผิด" ตามติดไปด้วยเสมอ โลกออนไลน์จึงมีแต่การระดมถามหาสาเหตุกันยกใหญ่ แต่บังเอิญว่าช่วงหลัง พีระศักดิ์ ยืนแช่น้ำท่วมออกสื่ออยู่ต่อเนื่อง ผู้คนเห็นการทำงานสู้น้ำท่วมมาตลอด จึงอดไม่ได้ที่จะมีคำถามลอยลมแบบไม่หวังคำตอบว่า..."เขาผิดอะไร...."

ประวัติ

ชื่อ-สกุล : นาย พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า

ชื่อเล่น อู๊ด

วันที่เกิด 27 มิถุนายน 2499

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรของ นายอินตา หินเมืองเก่า และ นางทองนาค
- ภรรยาชื่อนางกัญฐณา หินเมืองเก่า (เดิมชื่อ นางสุภาพร หินเมืองเก่า) มีธิดา 2 คน
- มีธิดาชื่อ ภญ.ภัทร หินเมืองเก่า สมรสกับ ร.อ.ชิตพล บุตร วีรักษ์-สุวรรณี จิระรัตน์พิศาล 10 ธ.ค.2553 ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

การศึกษา และดูงาน :
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 34
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 32
- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- มัธยมศึกษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งปัจจุบัน :
24 ธันวาคม 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
1 ตุลาคม 2531 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
18 มิถุนายน 2533 ป้องกันจังหวัดนครปฐม
2 พฤศจิกายน 2535 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนาอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
8 พฤศจิกายน 2536 นายอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
15 ตุลาคม 2539 ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง
17 ตุลาคม 2540 นายอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
4 พฤษภาคม 2541 นายอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
10 ตุลาคม 2541 นายอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
- ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่
16 ธันวาคม 2545 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 7
- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 10
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน
25 ตุลาคม 2548 รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
8 ตุลาคม 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
17 ตุลาคม 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
1 ตุลาคม 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
24 ธันวาคม 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement