ประวัติกฤตพณ ทัพพะรังสี ข้อมูลล่าสุดของกฤตพณ ทัพพะรังสี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กฤตพณ ทัพพะรังสี

กฤตพณ ทัพพะรังสี

กฤตพณ ทัพพะรังสี

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
แค่นามสกุลก็การันตีว่าเป็นทายาทนักการเมืองใหญ่ระดับประเทศสำหรับ"กฤตพณ ทัพพะรังสี" ลูกชายคนโตของนายกร ทัพะรังสี ที่เพอร์เฟ็กทั้งประวิตการศึกษาและอาชีพการงาน

ชื่อ-สกุล : นาย กฤตพณ ทัพพะรังสี

ชื่อเล่น : โก้

ปีที่เกิด : 2518

ประวัติครอบครัว :
บิดา : นายกร ทัพพะรังสี
มารดา : นางระพีพรรณ ทัพพะรังสี
ชื่อคู่สมรส : จิตติโสภา นามสกุลเดิมของคู่สมรส : ศิริวรรณ

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ Clark University
- ปริญญาโท ด้านการบริหาร MBA มหาวิทยาลัยคลาร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหกรรม ที่ Clark University เมืองวูสเตอร์ รัฐแมสซาชูเซสต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ระดับไฮสกูลที่ Wibraham& Monson Academy สหรัฐอเมริกา
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- เจ้าหน้าที่วิเทศธนกิจ (นักวิเคราะห์ด้านการเงิน) บริษัท ลีเม้นท์บราเดอร์ จำกัด (บ.เงินทุนหลักทรัพย์ของอเมริกา)
- ด้านการเงิน บริษัท Globlex Advisory จำกัด
- Chief Financial & Marketing Officer บริษัท คอนเซาท์ เอเชีย จำกัด
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement