ประวัติธนกร ฮุนตระกูล ข้อมูลล่าสุดของธนกร ฮุนตระกูล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธนกร ฮุนตระกูล

ธนกร ฮุนตระกูล

ธนกร ฮุนตระกูล

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
สุดยอดนักบริหารโรงแรมของไทย อาจมีชื่อ"ธนกร ฮุนตระกูล"อยู่เป็นแน่ เพราะกิจการโรงแรมบ้านท้องทรายบนเกาะสมุย กำลังเป็นที่จับตามองจากนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติ

ชื่อ-สกุล : นาย ธนกร ฮุนตระกูล

ชื่อเล่น : กบ

ปีที่เกิด : 2517

ประวัติครอบครัว :
บิดา : นายอากร ฮุนตระกูล (ถึงแก่กรรม)
มารดา : นางชมภูนุท ฮุนตระกูล
ชื่อคู่สมรส : สายสิริ นามสกุลเดิมของคู่สมรส : ชุมสาย ณ อยุธยา

การศึกษา และดูงาน :
ปี 2539 ปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสต์แองกลียนอริช ประเทศอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- มัธยมศึกษาตอนปลายจาก West Buckland School, Devon ประเทศอังกฤษ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ทำงานบริษัทโฆษณา
- ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมบ้านท้องทราย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement