ประวัติประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ข้อมูลล่าสุดของประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เริ่มต้นจากยี่ปั๊วขายกลอนประตู ก่อร่างสร้างตัวจนกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านติดตลาดหมายเลขหนึ่งแห่งตลาดสีทุกประเภทในเมืองไทย ล่าสุดออกหนังสือ "เส้นทางหลากสี" ซึ่งนำสีต่างๆมาใช้เล่าถึงชีวิตที่ฝ่าฟันจนเป็นอาณาจักรหมื่นล้าน TOA สมกับเป็นราชันย์แห่งอาณาจักรสีจริงๆ

ชื่อ-สกุล : นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

ปีที่เกิด : 2487

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 7 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 1 คน ของนายเป็งคุณ แซ่ตั้ง และนางเกี่ยว แซ่ลี้
ชื่อพี่น้อง
1. นายสงวน ตั้งคารวคุณ
2. นายประเสริฐ ตั้งคารวคุณ
3. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
4. นายบรรเจิด ตั้งคารวคุณ
5. นายอาจณรงค์ ตั้งคารวคุณ
6. น.ส.อรสา ตั้งคารวคุณ
7. นายประวิทย์ ตั้งคารวคุณ

ภรรยาชื่อนางละออ ตั้งคารวคุณ
มีบุตร-ธิดา 4 คน
ชื่อ
1.นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (เอ) สมรสกับ ร.ท.พญ.ปิยะชนก อึ๊งภากรณ์ 21 ธ.ค.2547 ห้องเพลนารี 2-3 ศูนย์การประชุมฯ มีบุตรชายฝาแฝด 4 คน
ชื่อ
1.ปุณยวีร์ ตั้งคารวคุณ (ภูริ) เกิดม.ค. 2549
2.ปุณยวัตร ตั้งคารวคุณ (ภีม) เกิด ม.ค. 2549
3.ปุณยวิทย์ ตั้งคารวคุณ (ภาม) เกิด ม.ค. 2549
4.ปุณยวุฒิ ตั้งคารวคุณ (ภัทร) เกิด ม.ค.2549

2. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (โอ) สมรสกับ ภกญ. ดร.อรุณี วิทยานุกูลลักษณ์ บุตรี สมพงษ์-ชมพูนุท 4 มิ.ย.2545 ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อ
1. ด.ญ. กัลยารักษ์ ตั้งคารวคุณ (ฝ้าย)
2. ด.ช. ยศวิญญ์ ตั้งคารวคุณ (วิญ)

3. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ (อาร์ท) สมรสกับ เพ็ญนภา โอแสงธรรมนนท์ บุตรี ชัย-สุวิมล พ.ค. 2548 ห้องแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี มีธิดา 1 คน ชื่อ ร่มพิชา (พริม)

4. น.ส.บุศทรี ตั้งคารวคุณ (อุ้ม) หมั้นกับ นายเขม หวั่งหลี 15 พ.ย.2550 สมรส 15 พ.ค.2551 รร.พลาซ่า แอทธินีฯ มีธิดา 1 คน ชื่อ น้องเอม

การศึกษา :
- เรียนภาษาที่ สถาบัน เอยูเอ
- สอบเทียบชั้นมัธยมศึกษา 3
- โรงเรียนซิงอาตัง (โรงเรียนตรีวิทยา)
- โรงเรียนตงมิ้ง (โรงเรียนธัญวิทยา ในปัจจุบัน)

การทำงาน :
- กรรมการหอการค้าไทย
- กรรมการหอการค้าไทย-จีน
- กรรมการสมาคมแต้จิ๋ว
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมวิเทศพาณิชยไทย-จีน
12 พฤศจิกายน 2539 กรรมการองค์การสวนสัตว์
29 ตุลาคม 2540 กรรมการองค์การสวนสัตว์ (ลาออก 4 พ.ย.2540)
- ประธานกลุ่มบริษัททีโอเอ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement