ประวัติรองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ทศพร ศิริสัมพันธ์ ข้อมูลล่าสุดของรองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ทศพร ศิริสัมพันธ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ทศพร ศิริสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ทศพร ศิริสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ทศพร ศิริสัมพันธ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 23 ก.ค. 2503
อายุ 61 ปี
โปรเจคเทกระจาดรอบใหม่แบบไม่กลัวกระเป๋าฉีก ของรัฐบาลปู 1 มาอีกแล้วครับท่านผู้ชม คราวนี้ข้าราชการทั่วประเทศเตรียมเฮกันดัง ๆ ได้ เพราะโปรเจคนี้ หลายรัฐบาลที่ผ่านมา เพียร พยายามผลักดันมานานแล้ว แต่ไม่เคยสำเร็จ แต่คราวนี้ ก.พ.ร. เตรียมดันสนองนโยบายนายกรัฐมนตรีปู ที่ประกาศจะคืนความสุขให้กับบรรดาข้าราชการทั่วประเทศ

โดยโปรเจค แจกโบนัสข้าราชการครานี้ คาดว่ามีหวังมากที่สุดน่าจะอยู่ที่ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งในเบื้องต้นกะเกณฑ์ตั้งงบประมาณเอาไว้อยู่ที่ประมาณ 6 พันล้านบาท

อย่างไรก็ดีฟังแล้วให้ชักรู้สึกเสียวไส้ ด้วยเหตุที่ตั้งแต่ รัฐบาลนี้เริ่มทำงาน โปรเจคแต่ละโปรเจคล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายประชานิยม ใช้งบประมาณจำนวนไม่น้อย จะด้วยหวังผลทางการเมืองเอาใจประชาชน เพื่อมุ่งเอื้อไปสู่การถอนโทษให้คนไกลตามความตั้งใจเดิมหรือไม่ ก็สุดที่ีจะคาดเดา

แต่อยากจะเตือนดัง ๆ ว่า ในยามที่บ้านเมืองกำลังย่ำแย่จากภัยพิบัติน้ำท่วม จะต้องใช้เงินจำนวนมากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดจำนวนมาก อีกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจระลอกใหม่ จากทั้งยุโรปและอเมริกา กำลังจ่อคอหอยใกล้ถึงไทยอยู่ในอีกไม่นานนี้ หากยังขืนใจเงินกันสุรุ่ยสุร่ายเช่นนี้ ระวังการเงินการคลังประเทศจะลำบาก เพราะจนถึงขณะนี้ รัฐบาลยังมิได้มีการประกาศนโยบายใดที่จะนำไปสู่การหาเงินเข้าคลังแม้แต่น้อย

ก็ได้แต่หวังใจว่าท่านนายกรัฐมนตรี คงไม่ลืมว่าคนไทยเรา เคยลำบากเคยคิดฆ่าตัวตาย เพราะตกงาน เป็นหนี้เป็นสินหนี้ล้นพ้นตัว จากเศรษฐีมาเป็นคนจนในพริบตามาแล้ว เมื่อปี 2540 จึงอยากใคร่ขอร้องว่า อย่ามุ่งจะเอาผลประโยชน์ทางการเมืองมาอยู่เหนือข้อเท็จจริงที่จะนำพาประเทศไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องก็แล้วกัน

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ทศพร ศิริสัมพันธ์

วันที่เกิด 23 กรกฎาคม 2503

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรของนายเพ็ญ และนางสุมน ศิริสัมพันธุ์
ภรรยาชื่อ นางสุพรรณี ศิริสัมพันธุ์

การศึกษา :
- มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
- เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2524 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฺฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธเทิร์น อิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2530 ปริญญาเอก ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธเทิร์น อิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน :
15 มกราคม 2551 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ

ตำแหน่งอื่นๆ :
2 มีนาคม 2553 กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2531 อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์
2543 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
19 ธันวาคม 2545 รักษาการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
25 มกราคม 2546 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ต่ออีก 1 ปี) และต่ออีก 1 ปี
15 มกราคม 2551 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตำแหน่งอื่นๆ
17 มิถุนายน 2546 กรรมการกฎหมาย
8 กรกฎาคม 2546 กรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2 มีนาคม 2547 กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
17 กันยายน 2547 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ
1 ตุลาคม 2549 ที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
2 มีนาคม 2550 กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
2 มีนาคม 2553 กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement