ประวัติพลเอก กมล ทัพพะรังสี ข้อมูลล่าสุดของพลเอก กมล ทัพพะรังสี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลเอก กมล ทัพพะรังสี

พลเอก กมล ทัพพะรังสี

พลเอก กมล ทัพพะรังสี

เพศ ชาย
วันที่เกิด 24 ก.ค. 2482
อายุ 81 ปี
ถ้ากล่าวถึงบุคคลที่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ใครก็นับถือต้องมีชื่อของ พลเอก กมล ทัพพะรังสี ขนาดเกษียณอายุไปนานแล้วก็ตาม แต่ผลงานและความเก๋าก็ยังมีคนพูดถึงมาตลอด

ชื่อ-สกุล : พลเอก กมล ทัพพะรังสี

วันที่เกิด : 24 กรกฎาคม 2482

ประวัติครอบครัว :
บิดา : นายอรุณ ทัพพะรังสี (เสียชีวิต 26 ส.ค.2539)
มารดา : นางพร้อม (ชุณหะวัณ) ทัพพะรังสี (เสียชีวิต)
ชื่อพี่-น้อง
1. พล.อ.กมล ทัพพะรังสี
2. เกิดมาไม่นาน ก็เสียชีวิต (ปี 2483)
3. นายกร ทัพพะรังสี
4. นายอมรพิชญ์ ทัพพะรังสี (ถึงแก่กรรม)

ถิ่นกำเนิด : จังหวัดสงขลา
ชื่อคู่สมรส : ชื่นจิตต์ นามสกุลเดิมของคู่สมรส : จันทรุเบกษา
จำนวนธิดา : 2 คน

การศึกษา :
2521 โรงเรียนข่าวทหารบกไทย
2516 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกไทย
2515 โรงเรียนศูนย์การทหารม้ายานเกราะ สหรัฐอเมริกา
2506-2507 โรงเรียนข่าวทหารบกอังกฤษ
2506 โรงเรียนศูนย์การทหารม้ายานเกราะ ไทย
2504 โรงเรียนศูนย์การทหารม้ายานเกราะ อังกฤษ
2503 โรงเรียนนายร้อยทหารบก แซนต์ เฮิสท์
2500 โรงเรียนอิสบอนน์คอลเลจ
2497 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2505 ผู้บังคับหมวด
2513 ผู้บังคับกองร้อย
2516 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
2518 นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2521 อาจารย์หัวหน้าวิชาการข่าว
2526 หัวหน้ากอง กองการต่างประเทศ กรมข่าวทหารบก
2528 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/ลอนดอน
2531 นายทหารคนสนิทนายกรัฐมนตรี
1 ตุลาคม 2531 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1 ตุลาคม 2532 รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
26 กุมภาพันธ์ 2534 ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ลาออก)
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. (สอบตก) กทม. เขต 12 พรรคชาติพัฒนา
14 กุมภาพันธ์ 2540 ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1 เมษายน 2540 ผู้ช่วยหัวหน้านายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
1 ตุลาคม 2540 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ยศหรือขั้น :
1 ตุลาคม 2531 พันเอก
1 ตุลาคม 2532 พลตรี
1 เมษายน 2540 พลโท
23 ตุลาคม 2541 พลเอก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement