ประวัติพลเอก กมล ทัพพะรังสี ข้อมูลล่าสุดของพลเอก กมล ทัพพะรังสี
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลเอก กมล ทัพพะรังสี

พลเอก กมล ทัพพะรังสี

พลเอก กมล ทัพพะรังสี

เพศ ชาย
วันที่เกิด 24 ก.ค. 2482
อายุ 79 ปี
ถ้ากล่าวถึงบุคคลที่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ใครก็นับถือต้องมีชื่อของ พลเอก กมล ทัพพะรังสี ขนาดเกษียณอายุไปนานแล้วก็ตาม แต่ผลงานและความเก๋าก็ยังมีคนพูดถึงมาตลอด

ชื่อ-สกุล : พลเอก กมล ทัพพะรังสี

วันที่เกิด : 24 กรกฎาคม 2482

ประวัติครอบครัว :
บิดา : นายอรุณ ทัพพะรังสี (เสียชีวิต 26 ส.ค.2539)
มารดา : นางพร้อม (ชุณหะวัณ) ทัพพะรังสี (เสียชีวิต)
ชื่อพี่-น้อง
1. พล.อ.กมล ทัพพะรังสี
2. เกิดมาไม่นาน ก็เสียชีวิต (ปี 2483)
3. นายกร ทัพพะรังสี
4. นายอมรพิชญ์ ทัพพะรังสี (ถึงแก่กรรม)

ถิ่นกำเนิด : จังหวัดสงขลา
ชื่อคู่สมรส : ชื่นจิตต์ นามสกุลเดิมของคู่สมรส : จันทรุเบกษา
จำนวนธิดา : 2 คน

การศึกษา :
2521 โรงเรียนข่าวทหารบกไทย
2516 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกไทย
2515 โรงเรียนศูนย์การทหารม้ายานเกราะ สหรัฐอเมริกา
2506-2507 โรงเรียนข่าวทหารบกอังกฤษ
2506 โรงเรียนศูนย์การทหารม้ายานเกราะ ไทย
2504 โรงเรียนศูนย์การทหารม้ายานเกราะ อังกฤษ
2503 โรงเรียนนายร้อยทหารบก แซนต์ เฮิสท์
2500 โรงเรียนอิสบอนน์คอลเลจ
2497 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2505 ผู้บังคับหมวด
2513 ผู้บังคับกองร้อย
2516 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
2518 นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2521 อาจารย์หัวหน้าวิชาการข่าว
2526 หัวหน้ากอง กองการต่างประเทศ กรมข่าวทหารบก
2528 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/ลอนดอน
2531 นายทหารคนสนิทนายกรัฐมนตรี
1 ตุลาคม 2531 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1 ตุลาคม 2532 รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
26 กุมภาพันธ์ 2534 ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ลาออก)
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. (สอบตก) กทม. เขต 12 พรรคชาติพัฒนา
14 กุมภาพันธ์ 2540 ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1 เมษายน 2540 ผู้ช่วยหัวหน้านายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
1 ตุลาคม 2540 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ยศหรือขั้น :
1 ตุลาคม 2531 พันเอก
1 ตุลาคม 2532 พลตรี
1 เมษายน 2540 พลโท
23 ตุลาคม 2541 พลเอก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement